نقشه‌های ایران

نقشه‌های ایران
نویسنده: 
معمارنت

 یکی از وقایع مهم علمی در رشتة ایران‎شناسی در سال‌های اخیر، انتشار دو جلد کتاب، یکی حاوی «نقشه‌های عمومی ایران از 1477 تا 5192» و دیگری جلد دوم آن، با عنوان «نقشه‎های اختصاصی ایران از1477 تا 5192» که در 2010 میلادی انتشار یافته است.

 یکی از وقایع مهم علمی در رشتة ایران‎شناسی در سال‌های اخیر، انتشار دو جلد کتاب، یکی حاوی «نقشه‌های عمومی ایران از 1477 تا 5192» و دیگری جلد دوم آن، با عنوان «نقشه‎های اختصاصی ایران از1477 تا 5192» که در 2010 میلادی انتشار یافته است.

 

این کتاب‌ها مشتمل بر نقشة نواحی مختلف و شهرها و سرحدات از جمله دریای خزر و خلیج فارس و سواحل آن‌ها هستند. کوشش و دقت در جمع‌آوری این نقشه‌ها و توضیحات تاریخی، جغرافیایی، زبان‌شناسی و برحسب مورد باستان‌شناسی و غیره، این دو کتاب را به صورت ابزاری ضروری برای تحقیقات تاریخی و جغرافیایی و چند رشته از علوم دیگر درآورده است.

 

سیر در این نقشه‌ها پیشرفت تدریجی اطلاعات بین‌المللی را نه تنها دربارة سراسر ایران به طور کل (جلد اول)، بلکه دربارة شهرها و نواحی مختلف کشور و سرحدات و کوه‌ها و رودها و دریاچه‌ها و راه‌ها و جاده‌ها (جلد دوم) نیز به نمایش می‌گذراند. مدت زمانی که در پژوهش این نقشه‌ها صرف شده و نتایج بدیعی که از آن به دست می‌آید، شگفت‌آور است و همة پژوهش‌گران تاریخ و جغرافیا و نقشه‌‎شناسی ایران را وامدار کوشش مشکور مولف دانشمند کتاب، سیروس علائی می‌سازد.

معرفی این کتاب را می‌توانید در فایل پیوست مطالعه نمایید.

 

دانلود فایل: 
منابع: 

> ایران‌نامه، سال 26، شماره 3-4، صص:225-231