توسعۀ انسانی پایدار در کیسون
تاریخ درج در سایت: 17/01/2013 تعداد بازدید: 31,385 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

معمارنت-شرکت کیسون، یکی از موفق‌ترین شرکت‌های پیمانکاری در ایران است که نزدیک به 37 سال سابقۀ کاری در سطح بین‌المللی را در رزومۀ خود دارد.این شرکت در زمینه‌های انرژی، آبفا، سویل، ساختمان و مسکن و ریلی فعالیت می‌کند و تا کنون شمار زیادی از پروژه‌ها را در زمینه‌...

توسعۀ انسانی پایدار در کیسون
تاریخ درج در سایت: 17/01/2013 تعداد بازدید: 31,385 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

معمارنت-شرکت کیسون، یکی از موفق‌ترین شرکت‌های پیمانکاری در ایران است که نزدیک به 37 سال سابقۀ کاری در سطح بین‌المللی را در رزومۀ خود دارد.این شرکت در زمینه‌های انرژی، آبفا، سویل، ساختمان و مسکن و ریلی فعالیت می‌کند و تا کنون شمار زیادی از پروژه‌ها را در زمینه‌...

توسعۀ انسانی پایدار در کیسون
تاریخ درج در سایت: 17/01/2013 تعداد بازدید: 31,385 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

معمارنت-شرکت کیسون، یکی از موفق‌ترین شرکت‌های پیمانکاری در ایران است که نزدیک به 37 سال سابقۀ کاری در سطح بین‌المللی را در رزومۀ خود دارد.این شرکت در زمینه‌های انرژی، آبفا، سویل، ساختمان و مسکن و ریلی فعالیت می‌کند و تا کنون شمار زیادی از پروژه‌ها را در زمینه‌...

توسعۀ انسانی پایدار در کیسون
تاریخ درج در سایت: 17/01/2013 تعداد بازدید: 31,385 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

معمارنت-شرکت کیسون، یکی از موفق‌ترین شرکت‌های پیمانکاری در ایران است که نزدیک به 37 سال سابقۀ کاری در سطح بین‌المللی را در رزومۀ خود دارد.این شرکت در زمینه‌های انرژی، آبفا، سویل، ساختمان و مسکن و ریلی فعالیت می‌کند و تا کنون شمار زیادی از پروژه‌ها را در زمینه‌...