معمار کارآگاه
تاریخ درج در سایت: 15/01/2022 تعداد بازدید: 8,779 تعداد نظرات 0
نویسنده:
لیلا گلپایگانی

«این پولدارها همه‌شان مثل هم هستند، هنر حالی‌شان نمی‌شود. یک چیزهایی شنیده و آمده سفارش داده. دور و اطرافش را نگاه می‌کند ببیند کجا می‌تواند آن را بسازد، بعدش را هم می‌دانم؛

در جستجوی ظهرهای از دست رفته
تاریخ درج در سایت: 13/05/2020 تعداد بازدید: 8,079 تعداد نظرات 0
نویسنده:
آرش اخوت
در جستجوی ظهرهای از دست رفته

آن روزها که جوان‌تر بودم، جوان بودم، همیشه به خودم و دوست‌های نزدیکم می‌گفتم اگر روزی خانه‌ای برای خود ساختم، یک «سینما پارادیزو»ی دوم می‌سازم.
 

به سوی معماری سیاست‌ورز
تاریخ درج در سایت: 18/05/2019 تعداد بازدید: 4,321 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مجید ابراهیم پور

درک فاجعه‌ای که در معماری ایران رخ داده است، نیاز به داشتن تخصص معماری ندارد بلکه کافی است در خیابان قدم بزنی یا حتی از گوشه‌ای از فضای خانه خود به آن بنگری. اما آیا این فاجعه ریشه‌ای تخصصی دارد یا اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؟

آیا روز معمار در معماری ما موثر بوده است؟
تاریخ درج در سایت: 22/04/2019 تعداد بازدید: 4,285 تعداد نظرات 0

نزدی شاه‌رخُ و فوت شد امکان حافظ

چه کنم، بازی ایام مرا غافل کرد

بازهم روز معمار از راه رسید و از هر سو ندای تبریک و تهنیت بلند شد. شاید آنقدر که درباره معماری اسب سخن تاخته شده، پای عمل به رفتن گام نگذاشته است. ترس از آن است که معماری به این منوال...

معماری و هویت فرهنگی در دوران ما
تاریخ درج در سایت: 12/02/2019 تعداد بازدید: 5,579 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
معماری و هویت فرهنگی در دوران ما

این روزها در حول و حوش معماری بحث‌های زیادی در جریان است. از بحث‌هایی کلی همچون سنت و مدرنیته، معماری و فلسفه، گسست و تداوم، فرم و عملکرد تا بحث‌های جزیی‌تر مثل امکان ارایه ضوابط برای مصالح و نما و جز آن‌ها. شاید بتوان کلیت این مباحث را ابتدا در سطح اندیشه فردی خودمان و سپس گفتگوی جمعی در بستری...

گزارش داوری مسابقۀ طرح‌های ارتقاء تدریجی سرپناه نیشابور
تاریخ درج در سایت: 09/01/2019 تعداد بازدید: 3,737 تعداد نظرات 0
نویسنده:
سوسن مومنی

پیرو فراخوان و نشست‌های توضیحی در دانشگاه نیشابور، خانه گفتمان شهر و معماری در تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه همکاران معمارنت برای تدارک داوری و مقدمات اجرای ارتقاء در روزهای سوم، چهارم و پنجم دی‌ماه 1397 به نیشابور سفر کردند.
در این سفر ابتدا در جلسه‌ای با حضور شورا، معتمدین و...

گزارش داوری مسابقۀ طرح‌های ارتقاء تدریجی سرپناه نیشابور
تاریخ درج در سایت: 09/01/2019 تعداد بازدید: 3,737 تعداد نظرات 0
نویسنده:
سوسن مومنی

پیرو فراخوان و نشست‌های توضیحی در دانشگاه نیشابور، خانه گفتمان شهر و معماری در تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه همکاران معمارنت برای تدارک داوری و مقدمات اجرای ارتقاء در روزهای سوم، چهارم و پنجم دی‌ماه 1397 به نیشابور سفر کردند.
در این سفر ابتدا در جلسه‌ای با حضور شورا، معتمدین و...

گزارش داوری مسابقۀ طرح‌های ارتقاء تدریجی سرپناه نیشابور
تاریخ درج در سایت: 09/01/2019 تعداد بازدید: 3,737 تعداد نظرات 0
نویسنده:
سوسن مومنی

پیرو فراخوان و نشست‌های توضیحی در دانشگاه نیشابور، خانه گفتمان شهر و معماری در تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه همکاران معمارنت برای تدارک داوری و مقدمات اجرای ارتقاء در روزهای سوم، چهارم و پنجم دی‌ماه 1397 به نیشابور سفر کردند.
در این سفر ابتدا در جلسه‌ای با حضور شورا، معتمدین و...

گزارش داوری مسابقۀ طرح‌های ارتقاء تدریجی سرپناه نیشابور
تاریخ درج در سایت: 09/01/2019 تعداد بازدید: 3,737 تعداد نظرات 0
نویسنده:
سوسن مومنی

پیرو فراخوان و نشست‌های توضیحی در دانشگاه نیشابور، خانه گفتمان شهر و معماری در تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه همکاران معمارنت برای تدارک داوری و مقدمات اجرای ارتقاء در روزهای سوم، چهارم و پنجم دی‌ماه 1397 به نیشابور سفر کردند.
در این سفر ابتدا در جلسه‌ای با حضور شورا، معتمدین و...

گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان
تاریخ درج در سایت: 09/01/2019 تعداد بازدید: 5,482 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان

جلسه داوری طرح های ارسالی برای مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران در محله شیرآباد زاهدان روز دوشنبه 17 دی ماه 1397 در تالار شورای شهر زاهدان برگزار شد.
روز یکشنبه گروه اعزامی معمارنت طی مصاحبه با دو گروه از افراد فنی محلی و بازدید مجدد از خانه‌ها و صحبت با...

گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان
تاریخ درج در سایت: 09/01/2019 تعداد بازدید: 5,482 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان

جلسه داوری طرح های ارسالی برای مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران در محله شیرآباد زاهدان روز دوشنبه 17 دی ماه 1397 در تالار شورای شهر زاهدان برگزار شد.
روز یکشنبه گروه اعزامی معمارنت طی مصاحبه با دو گروه از افراد فنی محلی و بازدید مجدد از خانه‌ها و صحبت با...

گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان
تاریخ درج در سایت: 09/01/2019 تعداد بازدید: 5,482 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان

جلسه داوری طرح های ارسالی برای مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران در محله شیرآباد زاهدان روز دوشنبه 17 دی ماه 1397 در تالار شورای شهر زاهدان برگزار شد.
روز یکشنبه گروه اعزامی معمارنت طی مصاحبه با دو گروه از افراد فنی محلی و بازدید مجدد از خانه‌ها و صحبت با...

گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان
تاریخ درج در سایت: 09/01/2019 تعداد بازدید: 5,482 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
گزارش داوری مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه شیرآباد زاهدان

جلسه داوری طرح های ارسالی برای مسابقه ارتقا تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران در محله شیرآباد زاهدان روز دوشنبه 17 دی ماه 1397 در تالار شورای شهر زاهدان برگزار شد.
روز یکشنبه گروه اعزامی معمارنت طی مصاحبه با دو گروه از افراد فنی محلی و بازدید مجدد از خانه‌ها و صحبت با...

پرتره خانه‌های شیرآباد زاهدان جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 06/11/2018 تعداد بازدید: 5,044 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
پرتره خانه‌های شیرآباد زاهدان جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی

5عدد پرتره خانه‌های هدف در محله شیرآباد زاهدان جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل
تاریخ درج در سایت: 17/10/2018 تعداد بازدید: 3,604 تعداد نظرات 0
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل
تاریخ درج در سایت: 17/10/2018 تعداد بازدید: 3,604 تعداد نظرات 0
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل
تاریخ درج در سایت: 17/10/2018 تعداد بازدید: 3,604 تعداد نظرات 0
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل
تاریخ درج در سایت: 17/10/2018 تعداد بازدید: 3,604 تعداد نظرات 0
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل
تاریخ درج در سایت: 17/10/2018 تعداد بازدید: 3,604 تعداد نظرات 0
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 16/10/2018 تعداد بازدید: 4,151 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 16/10/2018 تعداد بازدید: 4,151 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 16/10/2018 تعداد بازدید: 4,151 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 16/10/2018 تعداد بازدید: 4,151 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 16/10/2018 تعداد بازدید: 4,151 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 16/10/2018 تعداد بازدید: 4,151 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 16/10/2018 تعداد بازدید: 4,151 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 16/10/2018 تعداد بازدید: 4,151 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی
تاریخ درج در سایت: 16/10/2018 تعداد بازدید: 4,151 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه
تاریخ درج در سایت: 07/10/2018 تعداد بازدید: 6,245 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه
تاریخ درج در سایت: 07/10/2018 تعداد بازدید: 6,245 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه
تاریخ درج در سایت: 07/10/2018 تعداد بازدید: 6,245 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه
تاریخ درج در سایت: 07/10/2018 تعداد بازدید: 6,245 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه
تاریخ درج در سایت: 07/10/2018 تعداد بازدید: 6,245 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
فراخوان مسابقه طراحي معماري ارتقا ء تدريجى سرپناه حداقل

بالاخره پس از ماه‌ها بحث‌وجدل، هماهنگی مربوط به «مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به فراخوان عمومی رسید. ماه‌هایی که خود ما هم پا به‌پای خواندن متون و بحث روی تعاریف و نحله‌های موضوع سرپناه خودساخته حداقل و به زبان خودمانی...

مبانى نظرى معمارى نامعمارى
تاریخ درج در سایت: 13/08/2018 تعداد بازدید: 5,085 تعداد نظرات 0
نویسنده:
محمد سالارى
مبانى نظرى معمارى نامعمارى

ایستار من از معماری، ایجاد تصوری از فضا است. تصور از فضا به گونه‌ای است که بدن انسان در کشاکش با محیط پیرامونی‌اش، به ادراکی از خوگرفتگی دست‌یابد. و منظور از بدن انسان، یگانگی روان ـ تنی و تنانگی است. در این ایستار از فضا، اهمیتی ندارد که انسان در طبیعت دخالت کند یا نه و یا مقدار دخالت زیاد یا...

دو روايت درباره متروكه
تاریخ درج در سایت: 01/08/2018 تعداد بازدید: 4,755 تعداد نظرات 0
نویسنده:
حميدرضا حسينى وليلا گلپايگانى

الف- پاره هایی درباره متروکه
حمیدرضا حسینی

 

نوشتن درباره معمارى،اشتياق به نوشتن در جستجوى فرم معماري
تاریخ درج در سایت: 25/07/2018 تعداد بازدید: 5,265 تعداد نظرات 0
نویسنده:
محمد علی مرادی
نوشتن درباره معمارى،اشتياق به نوشتن در جستجوى فرم معماري

اول خودم را معرفی کنم. نام من محمدعلی مرادی است. در شرکت مهندسی نقش جهان پارس با آقای میرمیران روی یک پروژه کار می کردیم با نام «اثرات دوسویه عوامل اجتماعی اقتصادی بر کالبد شهر». آقای میرمیران می‌گفت که ببینیم تئوری هایی که در دنیا هست چه قدر این جا مصداق دارد. یعنی با آن تئوری‌ها بتوانیم روی...

مسابقه معماری ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته
تاریخ درج در سایت: 01/07/2018 تعداد بازدید: 6,673 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
معمارنت

مسابقه معماری ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونت‌گاه‌های غیررسمی دومین مسابقه معماری معمارنت از مجموعه مسابقات طراحی برای لایه های کم‌درآمد جامعه ایران است.

خانه هایی که می سازیم!
تاریخ درج در سایت: 13/05/2018 تعداد بازدید: 7,335 تعداد نظرات 0
نویسنده:
بهارك كشانى
دریافت فایل خانه هایی که می سازیم!

"خانه"

بساط مسابقه و رقابت معماري تازگی ها بسیار داغ است، خداروشکر و همه می‌دانیم، نعمتی است که با اوضاع اجتماعی اقتصادي پیش آمده ما فرصت کرده‌ایم،

گزارش مسابقه طراحى اسکان موقت حوادث طبیعی
تاریخ درج در سایت: 16/01/2018 تعداد بازدید: 5,702 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
گزارش مسابقه طراحى اسکان موقت حوادث طبیعی

گزارش مسابقه طراحی
اسکان موقت بی‌جا شدگان حوادث طبیعی و انسانی(زلزله، سیل، جنگ و جز آن)

در نوروز 96 بحث‌های انتخاب موضوع سال معمارنت برای کار فرهنگی در حوزه تخصصی معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی و هنر روی موضوع «مسکن لایه‌های کم درآمد» تمرکز یافت.

گزارش مسابقه طراحى اسکان موقت حوادث طبیعی
تاریخ درج در سایت: 16/01/2018 تعداد بازدید: 5,702 تعداد نظرات 0
نویسنده:
معمارنت
گزارش مسابقه طراحى اسکان موقت حوادث طبیعی

گزارش مسابقه طراحی
اسکان موقت بی‌جا شدگان حوادث طبیعی و انسانی(زلزله، سیل، جنگ و جز آن)

در نوروز 96 بحث‌های انتخاب موضوع سال معمارنت برای کار فرهنگی در حوزه تخصصی معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی و هنر روی موضوع «مسکن لایه‌های کم درآمد» تمرکز یافت.

نوشته‌های پيوسته يك معمار 1-سالن کنسرت فيلارمونيك هامبورگ
تاریخ درج در سایت: 23/11/2017 تعداد بازدید: 4,222 تعداد نظرات 0
نویسنده:
بهارک کشانی
نوشته‌های پيوسته يك معمار

 1-سالن کنسرت فيلارمونيك هامبورگ
به جهت مقدمه این نوشته های ادامه دار ، لازم دانستم که انگیزه این  سریال نوشته  را ، توضیح بدهم :
به قول دایی من ( دکتر مهدی کیوان ) : مدت های مدیدی است ، که در ایران ، تاریخ تفکر نداریم !
مدت های مدیدی بود که از معماران قدیم ،...

نوشتن درباره معماري
تاریخ درج در سایت: 06/11/2016 تعداد بازدید: 4,509 تعداد نظرات 0
نویسنده:
محمد علي مرادي

«تئوری به چه کار ما می‌آید؟ به کمک تئوری می‌توانیم جهان پراکنده و پرآشوب را نظم دهیم. همان‌طورکه در متافیزیک نظم اشیا را می‌نویسیم. شما هر روز این نظم را به‌صورت متافیزیکی و تئوریک، در خانه‌هایتان انجام می‌دهید؛ به این صورت که لباس‌ها و قلم‌هایتان هرکدام جای مشخصی دارد. اگر به‌صورت ریخته و...

تاملي در تاريخ -سنگ (تاريخ،مرمت و طراحى)
تاریخ درج در سایت: 06/11/2016 تعداد بازدید: 10,775 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مسسيميليانو كاوياسكا

زندگینامه حرفه ای
 معمار مسسیمیلیانو کاویاسکاMassimilianoCaviasca, Architetto                         
 در سال 1972 در شهر اودینه،از شهرهای شمالی ایتالیا،...

نقاشی های معمارانه از ابتدای تاریخ
تاریخ درج در سایت: 23/05/2015 تعداد بازدید: 4,649 تعداد نظرات 0
نویسنده:
فریال جواهریان

از ابتدای تاریخ ، از صد هزار سال پیش که بشر در غارها و یا کپرهای دست ساز ابتدایی سکنی گزید ، تا به امروز که در پیچیده ترین بناها زندگی میکند ، انسان درگیر معماری بوده و تا ابد نیز با معماری خواهد بود.

معماری براي کودکان (A4C)
تاریخ درج در سایت: 05/03/2015 تعداد بازدید: 10,224 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مينا معيني

آموزش معماری به کودکان، بخشی از پروژه وسیعی است که از زیست با کودکان در طبیعت سرچشمه گرفته و در حیطه طراحی محیط رشد کرده‌است.

 

تاریخ فرهنگی و مطالعات معماری ایران
تاریخ درج در سایت: 03/01/2015 تعداد بازدید: 5,533 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مهرداد قیومی ، نازنين شهيدي
گفتار٤-٣-شاخصه هاي معماري پايدار،آب
تاریخ درج در سایت: 29/12/2014 تعداد بازدید: 7,123 تعداد نظرات 0
نویسنده:
آزیتا رضوان
جايگاه معماري در ساختار زيباشناسي هگلي
تاریخ درج در سایت: 29/12/2014 تعداد بازدید: 6,105 تعداد نظرات 0
نویسنده:
محمد سالاری
معماري ،علوم مهندسي يا علوم فرهنگى؟
تاریخ درج در سایت: 20/12/2014 تعداد بازدید: 6,127 تعداد نظرات 0
نویسنده:
محمدعلی مرادی

پرسش «معماری چیست؟» اگر چه موضوعی است که به معماری و هنر ساختن بر می‌گردد، اما در بنیاد خود، پرسشی فلسفی است که از چیستی معماری می‌پرسد. این‌که «معماری چیست» نخست به این مسأله بر می‌گردد که در ساختار علوم، معماری از چه سنخ دانشی است؟ آیا به علوم مهندسی...

نقطه گرهی طرح
تاریخ درج در سایت: 13/11/2014 تعداد بازدید: 6,142 تعداد نظرات 0
نویسنده:
سید هادی میرمیران
معماران ،ماه مهر و معماري مدرسه
تاریخ درج در سایت: 22/09/2014 تعداد بازدید: 6,106 تعداد نظرات 0
نویسنده:
بهروز مرباغي
گفتار چهارم (٢) شاخصه هاي معماري پايدار
تاریخ درج در سایت: 24/06/2014 تعداد بازدید: 8,145 تعداد نظرات 0
نویسنده:
آزيتا رضوان

ادامه گسترش و توسعه بی رویه شهرها، زندگی در باقی‌مانده مکان‌های طبیعی و وحشی و امکان تهیه غذای کافی برای نوع بشر را تهدید می‌کند. همچنین توسعه پراکنده و غیر متمرکز جوامع ما، اثرات حمل و نقل و آلودگی را افزایش می‌دهد. زمانی که زمین در اطراف شهرهای موجود برای ساخت و ساز کاهش...

فلسفه ومعماري
تاریخ درج در سایت: 16/06/2014 تعداد بازدید: 15,838 تعداد نظرات 0
نویسنده:
محمد علي مرادي

رابطۀ معماری و فلسفه رابطه‌ای پیچیده است و فهم این رابطه به درک درست از فلسفه بستگی می‌یابد. فلسفه در منشأ خود را با معنای متافیزیک تعیّن می‌دهد، اما متافیزیک چیست؟

 

متافیزیک که به آن فلسفه اولی می‌گویند در جست و جوی آن است که بداند هستنده به مثابۀ...

رازهای معماری یک خانۀ تفرشی
تاریخ درج در سایت: 12/05/2014 تعداد بازدید: 6,943 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مهرداد بهمنی

اردیبهشت 93 به دعوت دوستی شبی را در خانۀ جد پدرش در تفرش بسر بردم.

خانه‌ای آجری دو طبقه، ایوان‌هایی در بالا و پایین، مطبخی در گوشه حیاط، مالبندی در ورودی، حیاطی که گویا آب قنات از آن می‌گذشته و پس از پر شدن حوض به خانه همسایه می‌رفته، اما حال با خاک پر شده و درخت آلوی...

از صبح تا شام در روز معمار
تاریخ درج در سایت: 27/04/2014 تعداد بازدید: 7,079 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مهرداد بهمنی

 

دو سه روزی بود به دنبال پیدا کردن مطلبی برای روز معمار بودم. مطلبی که تکراری نباشد. ارزش خواندن داشته باشد و در این قطار سریع‌السیر عقل معاش گَوَنی باشد که از نسیم پرسد «به کجا چنین شتابان...

آیا معماری یک مسئله ملی است؟
تاریخ درج در سایت: 25/04/2014 تعداد بازدید: 5,666 تعداد نظرات 0
نویسنده:
حمید ناصرنصیر

  به بهانه سوم ارديبهشت (روز ملي معمار)

 

     از زماني كه انجمن مفاخر معماري ايران براي نخستين بار در سال 1381 سوم ارديبهشت زادروز...

معنای سکونت از نظر هایدگر
تاریخ درج در سایت: 13/02/2014 تعداد بازدید: 13,254 تعداد نظرات 0
نویسنده:
زهرا غزنویان

«بودن»، نیازمند دلیل و نشانه‌ایست که برخی فیلسوفان در جستجویش بوده‌اند و هر یک، بودن خود را در امری جسته‌اند، برخی چون دکارت در «اندیشیدن» و «شک کردن» و برخی چون هایدگر در «سکنی گزیدن». فلسفه هایدگر از...

رازهای پنجره‎های ناگشوده باز
تاریخ درج در سایت: 13/01/2014 تعداد بازدید: 7,076 تعداد نظرات 0

اختصاصی معمارنت- از پله‌ها که بالا بروی، حیاط کوچک و باصفای دربرگرفته با شاخساران پیچک سبز را می‌گذرانی؛ آبشارهای سبز فروریخته از دیوارهای بلند را که زمستان تهران خزانشان نکرده است؛ اینجا گالری الهه است، با صندلی‎های خالی قهوه‌ای که چونان در کنار هم نشسته...

خوش به حال خانه‌های ژاپنی
تاریخ درج در سایت: 18/12/2013 تعداد بازدید: 10,158 تعداد نظرات 0
نویسنده:
حبیبه مجدآبادی

اختصاصی معمارنت- چند روز پیش در سایت آرک دیلی  مطلبی خواندم که به بررسی دلایل آوانگارد و رادیکال بودن خانه‌های مسکونی در ژاپن پرداخته بود. حتما توجه کردید که این روزها خانه‌های ژاپنی سهم زیادی از ژورنال‌های اینترنتی معماری را به خود اختصاص داده‌اند....

زاغه نشین 45 طبقه کاراکاس
تاریخ درج در سایت: 05/11/2013 تعداد بازدید: 6,528 تعداد نظرات 0
نویسنده:
ملیکا میرعزیزی و سارا کریمی

اختصاصی معمارنت- امروز «برج دیوید» با 45 طبقه ارتفاع، به عنوان بلندترین محله فقیرنشین جهان، پرخطرترین ساختمان مسکونی و یا ترکیبی از این دو  توصیف می‌شود.
هنگامی که در اوایل دهه 90 میلادی این آسمان خراش به عنوان مرکز تجارت کاراکاس به عموم معرفی شد،...

زبان الگویی معماری ایران
تاریخ درج در سایت: 31/08/2013 تعداد بازدید: 13,759 تعداد نظرات 1
نویسنده:
فرامرز پارسی

همیشه در برابر این سوالات قرار داشته‌ام که چرا یک ایده جدید مقبول واقع می‌شود و دیگری نه؟ چرا بنایی زیبا تشخیص داده می‌شود و در زمانی دیگر نه.
چه رابطه‌ای میان زیبایی بدن انسان با یک بنا و یا یک اثر هنری وجود دارد؟ چه رابطه‌ای بین زیبایی طبیعت و یک اثر هنری وجود...

بازیابی شهر در رمان‌های پل‌آستر
تاریخ درج در سایت: 03/08/2013 تعداد بازدید: 6,076 تعداد نظرات 0
نویسنده:
دانیال حقیقی

شهر وقتی می‌‌تواند دست‌‌یافته، فتح و امن باشد که بشود برایش خیال‌پردازی کرد و برای شهری می‌‌شود خیال‌پردازی کرد که از انسجام، پیچیدگی، خوانایی و در ‌‌نهایت رازآلودی برخوردار باشد؛ تا شادکامی بیافریند… و تخیل.

 

هویت معماری در شانگهای
تاریخ درج در سایت: 30/07/2013 تعداد بازدید: 7,716 تعداد نظرات 0
نویسنده:
آندر آريگر جاندل

معماری و فضای شهری، مکانی برای بروز افکار مردم می‌‌سازند، دنیايی مرئی که از اندیشه‌ها‌‌ و تصورات شکل گرفته. همین، هویت مکانی به وجود می‌آورد که می‌تواند به طریق فردی یا جمعی، ساخته و یا منتقل شود. ایجاد یا انتقال هویت، فرایندی تکاملی بر اساس استمرار و انطباق...

نظریة معماری در ایران امروز
تاریخ درج در سایت: 21/07/2013 تعداد بازدید: 13,209 تعداد نظرات 0
نویسنده:
د. سمرقند

معماری غربی پیشینه‌ای دوهزار ساله در نظریه و کلام معماری دارد که با اثر ویتروویوس رومی به نام ده کتاب دربارة معماری، در اواخر قرن دوم و اوایل قرن اول قبل از میلاد، که در سراسر قرون وسطی مرجع نظریه و تعلیم و بعد از آن از منابع اصلی رنسانس معماری بود، شروع شده و در قرن پانزدهم، با نوشتة لئونه...

پرسش آبادی پس از دودهه
تاریخ درج در سایت: 18/07/2013 تعداد بازدید: 8,020 تعداد نظرات 0

معمارنت- حدود هفده سال پیش، آن زمان که زمانۀ اوج سازندگی ویرانه‌های جنگ بود و معماری و شهرسازی مقیاس‌های بزرگی می‌طلبید، مجلۀ آبادی در شمارۀ بیست و سوم خود از هفت تن از شناخته شده‌ترین معمارهایی که مشغول ساختن شهرهای ایران دهۀ هفتاد بودند دعوت کرد تا دربارۀ نحوۀ بهره‌...

معماری معاصرتونس
تاریخ درج در سایت: 11/07/2013 تعداد بازدید: 8,824 تعداد نظرات 0
نویسنده:
اُنس نجّار منصور

به رغم وسعت نسبتاً کم، تونس توانسته در طول سال ها به سبک معماری خاصی، با الهام از ویژگی‏های منطقه‏ای دست یابد که از سبک مدیترانه‏ایِ شمال و بخش‏های ساحلی، تا سبک صحرايی بخش‏های جنوبی‏اش را دربرمی‏گیرد...

 

معماران جوان تركيه
تاریخ درج در سایت: 01/07/2013 تعداد بازدید: 6,259 تعداد نظرات 0
نویسنده:
هولیا ارتاش

معمارنت- همانطور که می‌دانید معمارنت در چشم‌انداز یکسالۀ خود پرداختن به معماری منطقه را مدنظر قرار داده و تاکنون مطالبی دربارۀ هنر و معماری پاکستان منتشر کرده است. در همین راستا مقاله‌ای دربارۀ معماری ترکیه در شمارۀ 79 مجلۀ معمار منتشر شده که خواندن آن را به شما توصیه می‌کنیم...

موزۀ میراث معماری روستایی گیلان
تاریخ درج در سایت: 28/06/2013 تعداد بازدید: 11,662 تعداد نظرات 0
نویسنده:
خیزران اسماعیل زاده

معمارنت- استان گیلان، به رغم همگونی ظاهری در شرایط اقلیمی، تنوع فراوانی در خرده اقلیم خود دارد که تابع ویژگی ریخت‌شناسی آن است. جلگه‌های گیلان، کوهپایه‌ها و کوهستان‌های استان که بیش از نیمی مساحت آن را دربرگرفته، گوناگونی زیادی را در نحوۀ زندگی و امرار معاش مردم آفریده است....

تحولات نوین برج‌سازی در جهان
تاریخ درج در سایت: 18/06/2013 تعداد بازدید: 5,879 تعداد نظرات 0
نویسنده:
ایرج اعتصام

معمارنت- دکتر اعتصام در مراسم اعلام نتایج مسابقۀ طراحی برج‌های حکیم که پیش از این  گزارش آن را در بخش رویداد منعکس کردیم، سخنرانی با موضوع تحولات نوین برج‌سازی در جهان داشتند که مشروح آن را طی این مطلب برای مخاطبان منتشر می‌کنیم:

 

تحولات نوین برج‌سازی در جهان
تاریخ درج در سایت: 05/05/2013 تعداد بازدید: 7,779 تعداد نظرات 0
نویسنده:
ایرج اعتصام

معمارنت- دکتر اعتصام در مراسم اعلام نتایج مسابقۀ طراحی برج‌های حکیم که پیش از این  گزارش آن را در بخش رویداد منعکس کردیم، سخنرانی با موضوع تحولات نوین برج‌سازی در جهان داشتند که مشروح آن را طی این مطلب برای مخاطبان منتشر می‌کنیم:

مدارس دوستدار کودک
تاریخ درج در سایت: 10/04/2013 تعداد بازدید: 8,980 تعداد نظرات 0

این مبحث به بررسی برنامه‎ریزی و طراحی فضاها و محیط‎های نوین در مدارس دوستدار کودک پرداخته و استانداردهای کیفی برنامه‎ریزی را برای بهبود مدارس موجود و سازه‎های موقتی (که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار می‎گیرند) طرح‎ریزی می‎کند. همچنین مطلب پیش‎رو به عناصری چون...

مدارس اسلامی پایدار
تاریخ درج در سایت: 19/03/2013 تعداد بازدید: 43,632 تعداد نظرات 0
نویسنده:
وحید پرهوده و ...

سرمنشاء شکل‌گیری شهرهای اسلامی مکانی مذهبی مانند بقعه متبرکه و یا در بیشتر موارد مسجد به عنوان خانه خدا و محل تجمع مسلمانان برای برگزاری مراسم مذهبی بوده است. با گردهم‌آیی مسلمانان در مکانی ویژه به نام مسجد، آن مکان علاوه بر کاربری عبادی، عملکردهای دیگری را نیز به خود اختصاص داده؛ عملکردهایی که...

معماری مسجد مدرسه های اصفهان
تاریخ درج در سایت: 19/02/2013 تعداد بازدید: 21,575 تعداد نظرات 0
نویسنده:
لیلا پهلوان زاده

يکی از توانائی‎های بزرگ بشر، زبان است که خود را در نمودهای آوائی، گفتاری و نوشتاری نشان ‎می‎دهد. اين مايه، اساس علم انسان است که از يك سو به دنبال خود، آموختن را باعث گرديده و از ديگر سو اين نياز به آموختن، اساس دانش بشری محسوب مي‎شود. به تحقيق ‎می‎توان گفت معلمی، قديمی...

خشت‎های خیال معماری ایران
تاریخ درج در سایت: 17/02/2013 تعداد بازدید: 11,326 تعداد نظرات 0

خشت و خیال به گفتۀ نگارنده‎هایش متنی است پیرامون معماری اسلامی ایران؛ که محدودۀ آن در تاریخ از ظهور اسلام تا اواخر حکومت سلسلۀ قاجار و بر روی نقشه از ماوراءالنهر، دریای مازندران و کوه‎های دربند تا خلیج فارس و از میان‌رودان تا سند است. این متن می‎کوشد معنای معماری این حوزۀ تاریخی...

فضاهای آموزشی انعطاف‌پذیر
تاریخ درج در سایت: 23/12/2012 تعداد بازدید: 13,008 تعداد نظرات 0
نویسنده:
محمدمهدی محمودی و نیلوفر نیکقدم

شرایط محیطی خصوصاً در سنین کودکی و نوجوانی در میزان فراگیری فرد تاثیرگذار است و هرچه که در آن احساس نزدیکی بیشتری نسبت به خود و دیگران داشته باشد، سبب ایجاد حس اطمینان و تعلق خاطر بیشتری در او می‌شود.
برخلاف مدارس سنتی ایران که آموزش در آنها با تحرک و مشارکت و پویایی زیادی به همراه...

معماری ژاپن، کالبد سیال، الگوي زندگي
تاریخ درج در سایت: 13/12/2012 تعداد بازدید: 17,059 تعداد نظرات 0
نویسنده:
محمدمهدی محمودی و.

گزيده حاضر با تکيه بر سخنراني اين دو معمار برجسته، بيانگر نگاه نوين معماران ژاپني- با پيشينه‌اي ديرين در فرهنگ و هنر- است و حکایت از تأمل و تعمق در عرصه طراحي‌هاي امروزي دارد. دغدغه‌هاي امروز معماري و تدابيري که معماران ژاپني براي تطابق انديشه‌ها و نيازهاي ديروز و امروز اتخاذ...

شهرداری و معماری ایرانی اسلامی
تاریخ درج در سایت: 28/11/2012 تعداد بازدید: 8,928 تعداد نظرات 0
نویسنده:
جابر دانش

در خبرها شنیدیم که چندی پیش طرح «الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی در زیباسازی نما و منظر شهری» در پانصد وسومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مطرح و در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران بازگشت. این طرح در حالی در دستور کار قرار گرفت که برخی اعضای شورا با...

بازنمایی ابنیه در نقاشی دورۀ قاجار
تاریخ درج در سایت: 17/11/2012 تعداد بازدید: 6,697 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مريم لاري ، منيژه كنگراني

بناهاي ايراني در عهد قاجار بسيار مورد توجه هنرمندان قرار گرفت. عكاسي نوپاي ايراني كه تقريباً همزمان با ظهور خود در اروپا در ايران (به‌خصوص نزد اشراف قاجار) رواج يافت به بناها به‌عنوان موضوعي بي‌حركت و زيبا توجه خاص مبذول داشت. اين ابنيه پرشكوه با تمامي ريزه‌كاري‌ها و...

کتیبه‌های ثلث در معماری
تاریخ درج در سایت: 05/11/2012 تعداد بازدید: 52,062 تعداد نظرات 0
نویسنده:
دکترمهدی مکی نژاد [1]

   خط ثلث یکی از اقلام مهم خوشنویسی در هنر ایرانی و اسلامی است. این خط برگرفته و منبعث از خط کوفی است، «ابن مقله بیضاوی»، «ابن بواب» و «یاقوت» درپیدایش، تکمیل ونظام‌مند کردن آن، نقش مهم و اساسی داشته‌اند.ساختار وقابلیت‌های حرکتی خط ثلث...

تزئینات آجر‌‌تراشی در معماری
تاریخ درج در سایت: 02/11/2012 تعداد بازدید: 62,585 تعداد نظرات 2
نویسنده:
دكترمهدی مکی نژاد

آجر از مصالح بومی و کارآمد در معماری ایران زمین است. از آجر هم در تزئین  و هم  در ساخت بنا استفاده شده است. آجر‌‌تراشی یکی از روش‌‌های تزئین در معماری است که با ابزار‌های ساده و نوک تیز مانند سوهان و تیشه انجام می‌شود؛ به این ‌‌ترتیب که قسمت یا...

معماری متفاوت مسجدالارشاد
تاریخ درج در سایت: 02/10/2012 تعداد بازدید: 8,915 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مهندس جابر دانش

مسجد محل عبادت مسلمانان و مکان رکوع، سجود و عبادت خاضعانه است که غالباًازآن برای انجام انواع دیگرفعالیت‌های مذهبی نیزاستفادهمی‌شود. در این مسجد اولین موردی که ممکن است توجه فرد را جلب نماید، عدم استفاده از گنبد است که تقریباً ویژگی اصلی مساجد مختلف است. با این حال، معماران این طرح...

چایخانه بوا نووا / آلوارو سیزا
تاریخ درج در سایت: 18/09/2012 تعداد بازدید: 7,863 تعداد نظرات 0

لسا دا پالمییرا، پرتغال آلوارو سیزا - 1963

اقبال سیزا با زندگی و فعالییت در انتهای جهان شکل می گیرد. جایی که تا پانصد سال پیش واقعا پایان خشکی قاره ها بوده است. سواحلی که قرن ها، کشتی های بی شمار و دریانوردان با تجربه با امید یافتن سرزمین های ادویه و چای از آن لنگر کشیده...

ساختار محلات شکل‌دهنده به شهر قاجاری
تاریخ درج در سایت: 06/09/2012 تعداد بازدید: 40,653 تعداد نظرات 0
نویسنده:
فرامرز پارسی [1] کاوه منصوری [2]

شهربه عنوان موجودی سیستماتیک، نظامی سلسله مراتبی است که از ترکیب زیر سیستم‌ها بوجود می‌آید. محلات شهرهای تاریخی، عناصرکالبدی، اجتماعی واقتصادی شهر به شمار می‌روند که در مرتبه‌ای پائین‌تر از مفهوم شهر، سیستم پیچیده آن را بوجود آورده‌اند. بدیهی است که مجموعه بوجود...

يادداشتي بر معماري دوره‌ی قاجار
تاریخ درج در سایت: 31/08/2012 تعداد بازدید: 6,024 تعداد نظرات 0
نویسنده:
كامبيز حاجي قاسمي

تقرب زماني اين دوره به دوره‌ی معاصر، آثار شهرسازي و معماري باقيمانده از اين دوره و تعدد و تنوع آن‌ها همچون بخش اعظم بافت‌هاي شهرهاي تاريخي ما، بازارها و بناهاي وابسته به آنها، خانه‌هاي گوناگون در شهرهاي مختلف، مساجد، مدارس، آرامگاه‌ها و ساير بناهاي مذهبي، باغ‌ها و...

درخواست هايي که معطل مانده اند
تاریخ درج در سایت: 12/05/2012 تعداد بازدید: 6,159 تعداد نظرات 0
نویسنده:
ساناز افتخارزاده؛ عضو هيأت رييسه گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

سالهاست که مهندسان معمار در انتظارند که شاهد اثرگذاری مفيدی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر حرفه معماری باشند. اما با توجه به ظرفيت و مفاد مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان و سلسله مراتب اجرايي آن که متشکل از شش رشته‌ی فنی– مهندسی و...

نماد دو پهلو: برج شهیاد، ميدان آزادي
تاریخ درج در سایت: 13/04/2012 تعداد بازدید: 121,329 تعداد نظرات 11
نویسنده:
فريار جواهريان

حیات بخشيدن به يك نماد، صرفاً يك حركت مكانيكي نيست، بلكه به شرايط زندگي اجتماعي و چالش‌هاي آن و در نهايت، به ضربا‌هنگ کائنات بستگي دارد.

آلاچيق ترکمن (اُوی)
تاریخ درج در سایت: 12/04/2012 تعداد بازدید: 7,786 تعداد نظرات 0
نویسنده:
تيمور پايدار - جمال الدين توماج نيا

قوم ترکمن قومي كوچ رو و چادرنشين بوده و به مرور زمان و با فشار دولت هاي ايران و روسيه در برخي مناطق ، از زندگي عشايري دست كشيدند و به زندگي يكجانشيني روي آوردند. اقوام تركمن در زندگي كوچ نشيني خود داراي آداب و رسوم و نوع زندگي خاصي بوده اند كه با يكجانشيني اين آداب و رسوم را به خانه ها و محيط...

بررسی مؤلفه های مؤثر بر فهم کافی از مسأله طراحی به عنوان آغازگاهی برای طراحان مبتدی
تاریخ درج در سایت: 30/11/2011 تعداد بازدید: 8,203 تعداد نظرات 1
نویسنده:
دکتر گلرخ دانشگر مقدم

آموزش طراحی معماری امری چالش برانگیز است که وابسته به متغیرهای متعددی می باشد .از آنجا که شکل گیری شخصیت یک طراح و فراگیری مهارت های طراحی وابسته به این مقوله است، از حساسیت زیادی برخوردار بوده و لازم است روند آموزش معماری در مدارس معماری مورد توجه و مطالعه قرار گیرند.

آموزش معماری و بی ارزشی ارزش ها
تاریخ درج در سایت: 30/11/2011 تعداد بازدید: 7,438 تعداد نظرات 0
نویسنده:
دکتر عیسی حجت

ورود جهان به روزگار پست مدرن و کم رنگ شدن تمامی اصول و ارزش های پیشین ف اعم از سنتی و مدرن ؛ و سرکشی حقیرترین باورها و پندارها در برابر اصیل ترین آنها ، آموزش معماری را در برابر معضلی فلسفی قرار داده است

آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری
تاریخ درج در سایت: 30/11/2011 تعداد بازدید: 9,471 تعداد نظرات 0
نویسنده:
مهندس محمد جواد مهدوی نژاد

به منظور تدوین مبانی آفرینشگری در فرآیند طراحی معماری ، در گام نخست به تعریف واژه های محوری چون خلاقیت ، هوش و حافظه پرداخته شده است .

گلنار پارسی در دستان شاهنشاه هخامنشی
تاریخ درج در سایت: 11/10/2011 تعداد بازدید: 20,097 تعداد نظرات 0
نویسنده:
شاهین سپنتا

در سنگ نگاره معروف به بارعام شاهنشاه هخامنشی در تخت‌جمشید که به «نگاره خزانه» معروف است، شاهنشاه هخامنشی در حال پذیرفتن نمایندگان همه سرزمین‌های شاهنشاهی بزرگ ایران هخامنشی به حضور خویش است، در حالی که به نشانه صلح و دوستی، گلی درشت را در دست دارد. این نگاره که اکنون در...