یاریگری وهمبستگی اجتماعی در بستر یک تجربه جمعی:برلین

یاریگری وهمبستگی اجتماعی در بستر یک تجربه جمعی:برلین
نویسنده: 
مریم کهنسال نودهی

همه‌گیری ویروس کوید ۱۹ یکی از آن‌ دست تجربه‌های جمعی است که گرچه دوست‌داشتنی نیستند اما درس‌های زیادی برای آموختن دارند.

شیوه‌ی هر کشور، شهر، جامعه و اجتماعی در رویارویی با این بحران، متناسب با فرهنگ، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی آن متفاوت است. یکی از کشورهایی که در این زمینه در بسیاری از رسانه‌های جهان به‌عنوان الگو معرفی شده کشور آلمان است. من به‌واسطه‌ی موقعیت شغلی‌ام این امکان را داشته‌ام که دوران شیوع ویروس کوید ۱۹ را در شهر برلین تجربه و رفتار شهروندان این شهر و سیاست‌گذاری‌های مدیران کشور آلمان را از نزدیک رصد کنم. در این نوشته نمی‌خواهم به وجه مدیریتی این مسئله در آلمانبپردازم. این وجه را در یادداشت دیگری تحلیل کرده‌ام. این‌جا می‌خواهم با استفاده از تعریف دو مفهوم فلسفی‌جامعه‌شناختی «گماینشافت: جماعت» و «گزلشافت: جامعه» در فرهنگ آلمان و چگونگی کنش متقابل این دو در نمونه‌ی شهر برلین، به مفهوم و مصادیقی از یاریگری و همبستگی اجتماعی در مقیاس محلی میان شهروندان این شهر در خلال رویارویی با بحران کوید ۱۹بپردازم.

ادامه مطلب: