نشست «هنر و تمدن مارلیک»

نشست «هنر و تمدن مارلیک»

معمارنت- گروه باستان شناسی خانه هنرمندان ایران، نشستی با عنوان «هنر و تمدن مارلیک» را برگزار می‌کند.
این نشست تخصصی که با سخنرانی مهرداد ملک زاده و علی اکبر وحدتی همراه است؛ پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه از ساعت 16 در سالن استاد امیرخانی برپا می‌شود.

 

معمارنت- گروه باستان شناسی خانه هنرمندان ایران، نشستی با عنوان «هنر و تمدن مارلیک» را برگزار می‌کند.
این نشست تخصصی که با سخنرانی مهرداد ملک زاده و علی اکبر وحدتی همراه است؛ پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه از ساعت 16 در سالن استاد امیرخانی برپا می‌شود.