فراخوان اسکیس پرسوناژ

معمارنت- تخیل تنها از آن انسان است و بس... اما در این ویژگی مشترک هر فرد آفرینشگری یگانه است. در میان انسان‌ها معماران آفرینشگران خلاق اند.
برهمین اساس معمارنت در نظر دارد در پروژه‌ای پژوهشی مجموعه‌ای از اسکیس‌های ارسالی شما را از آنچه در دوران دانشجویی با نام پرسوناژ یا انسان اسکیسی از آن یاد شده است را جمع‌آوری کند. برای ما خلاقیت شما در به تصویر کشیدن پرسوناژ شرط اصلی است. با این وصف پرسوناژها طبق معیارهای زیر باید ترسیم شوند:

دانشکده: 

معمارنت- تخیل تنها از آن انسان است و بس... اما در این ویژگی مشترک هر فرد آفرینشگری یگانه است. در میان انسان‌ها معماران آفرینشگران خلاق اند.
برهمین اساس معمارنت در نظر دارد در پروژه‌ای پژوهشی مجموعه‌ای از اسکیس‌های ارسالی شما را از آنچه در دوران دانشجویی با نام پرسوناژ یا انسان اسکیسی از آن یاد شده است را جمع‌آوری کند. برای ما خلاقیت شما در به تصویر کشیدن پرسوناژ شرط اصلی است. با این وصف پرسوناژها طبق معیارهای زیر باید ترسیم شوند:
-    اندازۀ صفحه : یک چهارم A4 (10 *15)
-    پرهیز از مدل‌های مرسوم و کلیشه‌های انسان در اسکیس و تاکید به تنوع و خلاقیت شخصی
-    حجم فایل حداکثر 1MB
-    امکان طراحی اسکیس با نرم‌افزار هم وجود دارد.
-    طبیعی است که اسکیس های تکراری و هم شکل حذف می شوند. در آخر لازم به ذکر است که هدف از این پروژه ارزشیابی نمره‌ای از اسکیس های شما نیست. نتایج پروژه اسکیس در وب سایت memarnet با نام شما منتشر می شود.
پس در صورت علاقه‌مندی طرح خود را به آدرس shahriar.k@memarnet.com ارسال کنید.