در آغاز گردِ رُخ میراث تکانیم

در آغاز گردِ رُخ میراث تکانیم

معمارنت- به مناسبت ششمین سالگرد در گذشت دکتر باقر شیرازی ، موسسه فرهنگی ایکو موس ایران مراسمی را در روز دوشنبه 28 مرداد 92 از ساعت 15 الی 17 در مرکز هنر پزوهشی نقش جهان  برگزار کرد.
در این مراسم ابتدا  «ثریا بیرشک» ضمن یادآوری خاطراتی از آشنایی با استاد خود دکتر شیرازی به ارائۀ گزارشی از بررسی‌های اجتماعی و باستان‌شناسانه خود در مورد شکل‌گیری شهر کاشان از ابتدا تا پایان قاجاریه پرداخت.

 

 

معمارنت- به مناسبت ششمین سالگرد در گذشت دکتر باقر شیرازی ، موسسه فرهنگی ایکو موس ایران مراسمی را در روز دوشنبه 28 مرداد 92 از ساعت 15 الی 17 در مرکز هنر پزوهشی نقش جهان  برگزار کرد.

 

در این مراسم ابتدا  «ثریا بیرشک» ضمن یادآوری خاطراتی از آشنایی با استاد خود دکتر شیرازی به ارائۀ گزارشی از بررسی‌های اجتماعی و باستان‌شناسانه خود در مورد شکل‌گیری شهر کاشان از ابتدا تا پایان قاجاریه پرداخت.

 

سپس «مهدی حجت» به بهانۀ حضور دکتر محمد علی نجفی، ریاست میراث و فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در جلسه به نمایندگی از   موسسه فرهنگی ایکوموس ایران با غزلی از شمس به او خوش آمد گفت‌:
دلا  نزد کسی نبشین که او از دل خبر دارد                     به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارد
در این بازار عطاران مرو هرسو چو  بیکاران                      به دکان کسی بنشین که دردکان شکر دارد
ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هرکس                      یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد
تو را بر در نشاند او به طراری که می‌آید                         تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد
بر هر دیگی که می‌جوشد میاور اسه و منشین                 که هر دیگی که می‌جوشد درون چیزی دگر دارد
نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد                     نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گهر دارد
بنال ای بلبل دستان ازیرا نالۀ مستان                             میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد
بنه سر گر نمی‌گنجی که اندر چشمۀ سوزن                    اگر رشته نمی‌گنجد از آن باشد که سر دارد
چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش می‌دارد               از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد
چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه‌ای گشتی                    حریف همدمی گشتی که ابی بر جگر دارد
چو آبت بر جگر باشد درخت سبز رامانی                        که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد

 

سپس دکتر نجفی با ذکر خاطراتی از دکتر شیرازی به سابقۀ آشنایی با وی در زمان تصدی وزارت علوم و آموزش عالی پرداخت و اظهار  خوشوقتی کرد که در امور اجرا یی همواره در مناصبی خدمت کرده که با فرهیختگان جامعه در تماس بوده و حساسیت اصلی‌اش مسئله فرهنگ بوده است.

 

وی اظهار داشت پس از آنکه خوشبختانه یا بدبختانه به وزارت آموزش و پرورش نرفتم این مسئولیت به من واگذار شد و من از آقای روحانی تا روز دوشنبه فرصت خواستم تا با دلسوزان این حوزه مشورت نمایم. اکنون هم که این اولین جلسه رسمی من در این مستند است قول می‌دهم که در کارهای خود با فرهیختگان و دلسوزان این رشته در سراسر کشور مشورت کنم. وی اظهار داشت میراث فرهنگی و ... در وضعیت مناسبی قرار ندارد ابتدا باید گردوخاک از تن این موجود ناتوان بزداییم، سپس مدتی آن را در وضعیت مناسبی قرار دهیم و آنگاه انتظار عملکرد فرهنگی از آن داشته باشیم. 
در قسمت پایانی این جلسه که با حضور جمع کثیری از پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و دلسوزان حوزه میراث فرهنگی برگزار شد مهناز اشرفی سخنرانی خود با عنوان تجربه حفاظت از منظر فرهنگی میمند را ارائه کرد.
 

منابع: 

منبع عکس: ایکانا