آیین بهره‎برداری از احیای میدانی تاریخی در اصفهان

آیین بهره‎برداری از احیای میدانی تاریخی در اصفهان

معمارنت- آیین بهره برداری از میدان تاریخی امام علی(ع) (میدان کهنه) اصفهان، پنجشنبه 31 مردادماه 92 برگزار می‎شود. در این مراسم که توسط شهرداری اصفهان ترتیب داده شده است؛ از پروژۀ مرمت و احیای این میدان تاریخی با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بهره برداری می‌شود.

 

معمارنت- آیین بهره برداری از میدان تاریخی امام علی(ع) (میدان کهنه) اصفهان، پنجشنبه 31 مردادماه 92 برگزار می‎شود. در این مراسم که توسط شهرداری اصفهان ترتیب داده شده است؛ از پروژۀ مرمت و احیای این میدان تاریخی با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بهره برداری می‌شود.