انتشار ساختمان و پلیمر در شمارۀ 30

انتشار ساختمان و پلیمر در شمارۀ 30

معمارنت- سی‌امین شمارۀ ماهنامۀ ساختمان و پلیمر، به صورت چاپی و آن لاین منتشر شد.
در این شماره مقالاتی به ارائۀ پیشنهاد به وزیر مسکن، بررسی تبعات آزادسازی معاملات مسکن مهر، تاثیر بیمه مسکن بر قیمت آن، آسیب شناسی کیفیت ساخت در ایران و چند موضوع دیگر اختصاص یافته است.
فهرست مطالب این شماره عبارت است از:

 

 

معمارنت- سی‌امین شمارۀ ماهنامۀ ساختمان و پلیمر، به صورت چاپی و آن لاین منتشر شد.
در این شماره مقالاتی به ارائۀ پیشنهاد به وزیر مسکن، بررسی تبعات آزادسازی معاملات مسکن مهر، تاثیر بیمه مسکن بر قیمت آن، آسیب شناسی کیفیت ساخت در ایران و چند موضوع دیگر اختصاص یافته است.
فهرست مطالب این شماره عبارت است از:
 

 

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهدۀ آنلاین این نشریه به آدرس زیر مراجعه کنند:
ساختمان و پلیمر (ماهنامۀ خبری، آموزشی، پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان)
 

 

 

 

 

ساختمان: