همایش ملی مصالح، شهر، معماری در آبانماه

همایش ملی مصالح، شهر، معماری در آبانماه

معمارنت- همایش مصالح، شهر، معماری، در شش محور اصلی، 27 و 28 آبانماه در سالن سعدی مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.
مجموعه‌ای از 15 نهاد علمی، پژوهشی ، آموزشی، صنفی و اجرایی در برگزاری این همایش مشارکت کردند. این مجموعه متشکل از ده نهاد پژوهشی- آموزشی، یک نهاد صنفی و چهار نهاد اجرایی است.

 

معمارنت- همایش مصالح، شهر، معماری، در شش محور اصلی، 27 و 28 آبانماه در سالن سعدی مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.
مجموعه‌ای از 15 نهاد علمی، پژوهشی ، آموزشی، صنفی و اجرایی در برگزاری این همایش مشارکت کردند. این مجموعه متشکل از ده نهاد پژوهشی- آموزشی، یک نهاد صنفی و چهار نهاد اجرایی است.

 

دانشگاه های تهران، علم و صنعت، تربیت مدرس، آزاد تهران مرکز، هنر تهران، کاشان، همچنین مراکز پژوهشی همچون پژوهشگاه میراث فرهنگی(پژوهشکده بناها و بافت های تاریخی-فرهنگی)، قطب علم و فناوری پردیس هنرهای زیبا، موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران، قطب علمی طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی و انجمن طراحان شهری ایران به عنوان نهاد صنفی از حامیان همایش خواهند بود. نهادهای اجرایی حمایت کننده همایش، شهرداری های تهران و یزد، همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و یزد هستند.
برنامۀ پنل‌ها و سخنرانان این همایش را در جدول زیر مشاهده کنید:

 

ساختمان: