فهم خرد گذشتگان ضرورتی برای چالش‌های آینده

فهم خرد گذشتگان ضرورتی برای چالش‌های آینده

 معمارنت- کمیته آموزش ایکوموس ایران جلسۀ سخنرانی را با موضوع «خرد گذشتگان برای چالش‌های آینده» برگزار می‌کند.

 

سخنران این موضوع دکتر امامی است و نشست دوشنبه 27 آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار دکتر شیرازی فرهنگستان هنر پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

 

 

 

معمارنت- کمیته آموزش ایکوموس ایران جلسۀ سخنرانی را با موضوع «خرد گذشتگان برای چالش‌های آینده» برگزار می‌کند.

 

سخنران این موضوع دکتر امامی است و نشست دوشنبه 27 آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار دکتر شیرازی فرهنگستان هنر پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.