چهاردهم آذرماه؛ پنجمین همایش نکوداشت اصفهان

چهاردهم آذرماه؛ پنجمین همایش نکوداشت اصفهان

معمارنت- انجمن دوستداران اصفهان پنجمین همایش سالانۀ نکوداشت این شهر را با عنوان «اصفهان برای همیشه، برای همه» چهاردهم آذرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برگزار می‌کند.

 

در این همایش یکروزه جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران و دوستداران اصفهان حول دو محور پایداری زاینده رود از سرچشمه تا تالاب گاوخونی و گردشگری و میراث فرهنگی پایدار به بحث و سخنرانی می‌پردازند. این برنامه پنجشنبه چهاردهم آذرماه 1392 از ساعت 9صبح تا 17:30 عصر ادامه خواهد داشت و با نمایش فیلم، بزرگداشت پیشکسوتان اصفهان و پانل‌های گفتگو همراه خواهد بود. نشست‌های صبح به موضوع زاینده رود و برنامۀ عصر به گردشگری و میراث فرهنگی اختصاص خواهد یافت.

 

 

معمارنت- انجمن دوستداران اصفهان پنجمین همایش سالانۀ نکوداشت این شهر را با عنوان «اصفهان برای همیشه، برای همه» هفتم آذرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برگزار می‌کند.

 

در این همایش یکروزه جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران و دوستداران اصفهان حول دو محور پایداری زاینده رود از سرچشمه تا تالاب گاوخونی و گردشگری و میراث فرهنگی پایدار به بحث و سخنرانی می‌پردازند. این برنامه پنجشنبه هفتم آذرماه 1392 از ساعت 9صبح تا 17:30 عصر ادامه خواهد داشت و با نمایش فیلم، بزرگداشت پیشکسوتان اصفهان و پانل‌های گفتگو همراه خواهد بود. نشست‌های صبح به موضوع زاینده رود و برنامۀ عصر به گردشگری و میراث فرهنگی اختصاص خواهد یافت.