آسیب‌شناسی وضعیت تاریخ‌نگاری هنر در ایران

آسیب‌شناسی وضعیت تاریخ‌نگاری هنر در ایران

به مناسبت هفتۀ پژوهش فرهنگستان هنر برگزار می‌کند

معمارنت- نشست هم‌اندیشی موضوعی نظریه‌ها و رویکردهای تاریخ هنر در هفتۀ پژوهش به آسیب‌شناسی وضعیت تاریخ نگاری هنر در ایران اختصاص یافته است.
این نشست که به همت معماونت پژوهشی فرهنگستان هنر ترتیب داده شده است؛ 27 آذرماه 92، از ساعت 13:30 در ساختمان فرهنگستان پذیرای علاقه مندان خواهد بود.
 

به مناسبت هفتۀ پژوهش فرهنگستان هنر برگزار می‌کند

 

 

معمارنت- نشست هم‌اندیشی موضوعی نظریه‌ها و رویکردهای تاریخ هنر در هفتۀ پژوهش به آسیب‌شناسی وضعیت تاریخ نگاری هنر در ایران اختصاص یافته است.
این نشست که به همت معماونت پژوهشی فرهنگستان هنر ترتیب داده شده است؛ 27 آذرماه 92، از ساعت 13:30 در ساختمان فرهنگستان پذیرای علاقه مندان خواهد بود.