تجربه مرمت بازار تبریز

تجربه مرمت بازار تبریز

 معمارنت- سی و یکمین جلسه از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر روز یک‌شنبه 13 بهمن ماه به "تجربه مرمت بازار تبریز" اختصاص پیدا کرده است.

 

 

معمارنت- سی و یکمین جلسه از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر روز یک‌شنبه 13 بهمن ماه به "تجربه مرمت بازار تبریز" اختصاص پیدا کرده است.

 

در این جلسه که ذیل هسته نظریه‌پژوهی در معماری و هنر برگزار می‌شود به ترتیب آقایان مهندس سید محمد بهشتی، دکتر فرهاد تهرانی و مهندس اکبر تقی‌زاده سخنرانی خواهند کرد.

 

این هم‌اندیش رأس ساعت 12:30 در بخش دکتری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.