شهر پایدار، فرایبورگ خواهرخوانده اصفهان

شهر پایدار، فرایبورگ خواهرخوانده اصفهان
نویسنده: 
عباس صنیع‌زاده

معمارنت- پیمان خواهرخواندگی شهرها که اصطلاحی وام گرفته شده از ادبیات اروپا می‌باشد برای نخستین بار پس از جنگ جهانی اول مطرح شده است. در این بین وجه تشابه دو شهر شاخصه عمده در بیان خواهرخواندگی شهرها قلمداد می‌شود.

معمارنت- پیمان خواهرخواندگی شهرها که اصطلاحی وام گرفته شده از ادبیات اروپا می‌باشد برای نخستین بار پس از جنگ جهانی اول مطرح شده است. در این بین وجه تشابه دو شهر شاخصه عمده در بیان خواهرخواندگی شهرها قلمداد می‌شود. هدف از ایجاد چنین قراردادهایی «تبادل اطلاعات، تجارب و توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری، فنی و سیاسی میان یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه خارجی است».

 

به همین منظور برای آشنایی بیشتر علاقمندان به مبحث مذکور در زیر فایل ارائه دکتر عباس صنیع‌زاده با عنوان "شهر پایدار، فرایبورگ خواهرخوانده اصفهان" که در همایش نکوداشت اصفهان در آذر ماه گذشته ارائه گردیده است، قرار داده شده است که اهم مطالب آن به شرح ذیل است:

- سابقه و تاریخچه خواهرخواندگی 

- خواهرخوانده‌های شهر اصفهان

- آشنایی با شهر فرایبورگ، خواهرخوانده اصفهان

- آغاز نهضت پایداری در فرایبورگ

- خط‌مشی‌های اساسی در تحقق پایداری در فرایبورگ

- گام‌های عملی در دستیابی به پایداری

- دستاوردهای فرایبورگ از تعقیب اهداف پایداری

- درس‌هایی که می‌توان از فرایبورگ آموخت