مهندسی ایرانی از نگاه بهشتی

مهندسی ایرانی از نگاه بهشتی

 

معارنت- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در راستای برگزاری مجموعه نشست‌های خود روز یکشنبه چهارم اسفند ماه به مناسبت روز مهندسی با سخنرانی مهندس سید محمد بهشتی به موضوع مهندسی ایرانی می‌پردازد.

 

 

معارنت- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در راستای برگزاری مجموعه نشست‌های خود روز یکشنبه چهارم اسفند ماه به مناسبت روز مهندسی با سخنرانی مهندس سید محمد بهشتی به موضوع مهندسی ایرانی می‌پردازد.

 

این نشست طبق روال معمول رأس ساعت 14 در سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌گردد. 

 

 

ساختمان: