نشست‌های سازه‌های سنتی ایران: گنبدهای اورچین

نشست‌های سازه‌های سنتی ایران: گنبدهای اورچین

معمارنت- نشست چهارم از سلسله نشست‌های چیستی و چرایی سازه‌های سنتی ایران با موضوع «گونه‌شناسی شکلی مبتنی بر تکامل سازه‌ای در گنبدهای اورچین»، دوشنبه اول خرداد ماه 1391 برگزار می‌شود

معمارنت- نشست چهارم از سلسله نشست‌های چیستی و چرایی سازه‌های سنتی ایران با موضوع «گونه‌شناسی شکلی مبتنی بر تکامل سازه‌ای در گنبدهای اورچین»، دوشنبه اول خرداد ماه 1391 برگزار می‌شود.
این نشست در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس از ساعت 16 تا 18:30 پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود و اساتیدی چون دکتر فرهادی تهرانی و دکتر مجتبی انصاری و مهندس محمد مشایخی در آن به سخنرانی می‌پردازند.
سلسله نشستهای سازه‌های سنتی ایران به همت انجمن علمی معماری سنتی برپا می‌شوند.