پل طبیعت در مجموعه عباس آباد

پل طبیعت در مجموعه عباس آباد
نویسنده: 
محمد سالاری

پل گذر پیاده که اکنون به نام پل طبیعت نام‌گذاری شده، بوستان‌های آب و آتش در غرب و بوستان طالقانی در شرق بزرگ راه مدرس، در مجموعه عباس‌آباد را به یکدیگر متصل می‌کند. جانمایی این پل در طرح جامع اراضی عباس‌آباد انجام شده‌بود و به دلیل تسلط مهندسین مشاور نقش جهان پارس بر این طرح، برنامه جمعیتی و اجتماعی این پل نیز به آنان سپرده شد. اما فعالیت‌های اجرایی آن با کارفرمایی شرکت نوسازی عباس‌آباد، حکایتی دیگر دارد که باید توسط طراحان و مجریان آن روایت شود. معمارنت از گردآوری تمامی روایت‌های مربوط به مراحل گوناگون برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای این پل استقبال می‌کند و بدین‌وسیله از تمامی آنان برای تکمیل تجربه این طرح دعوت به عمل می‌آورد.

پل گذر پیاده که اکنون به نام پل طبیعت نام‌گذاری شده، بوستان‌های آب و آتش در غرب و بوستان طالقانی در شرق بزرگ راه مدرس، در مجموعه عباس‌آباد را به یکدیگر متصل می‌کند. جانمایی این پل در طرح جامع اراضی عباس‌آباد انجام شده‌بود و به دلیل تسلط مهندسین مشاور نقش جهان پارس بر این طرح، برنامه جمعیتی و اجتماعی این پل نیز به آنان سپرده شد. اما فعالیت‌های اجرایی آن با کارفرمایی شرکت نوسازی عباس‌آباد، حکایتی دیگر دارد که باید توسط طراحان و مجریان آن روایت شود. معمارنت از گردآوری تمامی روایت‌های مربوط به مراحل گوناگون برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای این پل استقبال می‌کند و بدین‌وسیله از تمامی آنان برای تکمیل تجربه این طرح دعوت به عمل می‌آورد...

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود کنید