خوشا دامغان ،كشور صد درى

خوشا دامغان ،كشور صد درى
نویسنده: 
فرشيد سليمى

دامغان شهر کهنی است که آثاری از دوره ساسانی دارد و گذشته دور ترش به صد دروازه سلوکی می رسد.

دامغان شهر کهنی است که آثاری از دوره ساسانی دارد و گذشته دور ترش به صد دروازه سلوکی می رسد. صد دروازه را جانشینان اسکندر ساختند اما بعد پایتخت اشکانیان شد. برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود کنید

دانلود فایل: