به بهانه روز وهفته ميراث فرهنگى

به بهانه روز وهفته ميراث فرهنگى

معمارنت - روز و هفته میراث فرهنگی این مرزو بوم یادآور خاطرات عبرت‌آموزی است.

معمارنت - روز و هفته میراث فرهنگی این مرزو بوم یادآور خاطرات عبرت‌آموزی است.
-    در 12 می 1895 میلادی مطابق با 22 اردیبهشت 1274 هـ ش با آمادگی هیأت حاکمه وقت در قبال دریافت 10 هزار تومان به طور رسمی توسط ناصرالدین شاه و 15 هزار تومان به طور غیر رسمی توسط میرزا علی اصغرخان صدراعظم او، امتیاز اعطای حفاری به فرانسه فروخته شد. پس از ترور ناصرالدین شاه در 11 آگوست 1900 میلادی مطابق با 20 مرداد 1279 هـ ش قراردادی بسیار بدتر از آن با مظفرالدین شاه بسته شد.

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود کنید.

 

دانلود فایل: