پاكسازى رودخانه با ترانه

پاكسازى رودخانه با ترانه
نویسنده: 
قاسم ملكي

پاکسازی رودخانه با ترانه
نخستين جنبش زیست محيطی در جهان
به مناسبت 55 امين سالگرد به آب انداختن كشتي بادي آب پاك

در سال 1962، نبرد قانونی 17ساله ای بر سر احداث یک کارخانه برق آبی در دره هادسون در ایالکت نیویورک آغاز شد که می توان آنرا منشاء جنبش امروزی زیست محيطی در ایالات متحده و سراسر جهان دانست.

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود کنید.

 

دانلود فایل: