نقد هنر خیابانی به مثابه هنرعمومى

نقد هنر خیابانی به مثابه هنرعمومى
نویسنده: 
پیتر بنگستن ، پژوهشگر و دکترای علوم فرهنگی

 راتر از هنر عمومی: نقد هنر خیابانی به مثابه هنر عمومی
ترجمه و تلخیص: نگار زجاجی

این مقاله به بررسی «هنر خیابانی» به عنوان نوع خاصی از «هنر عمومی» ‌می‌پردازد و با استفاده از نظریه‌ی «ماشین معیوب هنر عمومی» پاتریشیا فیلیپس، به عنوان نقطه‌ی آغاز بحث، سعی دارد مبحث هنر عمومی را به عنوان پدیدهای فراتر از شیوه‎های مُجاز ِ بیان هنری تبیین کند.

 

 

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود کنید