شهر پایدار یا تاب آور و آموزه های بم در ايكوموس

معمارنت :کمیته آموزش ایکوموس ایران  دو سخنراني برگزار میکند:
سخنرانی اول با موضوع:
چگونه میتوانیم به شهر پایدار یا تاب آور دست یافت
سخنران  :
آقای دکتر منوچهر طبیبیان
سخنرانى دوم با موضوع:
آموزه های بم
سخنران:
آقای دکتر اسکندر مختاری
و
نمایش فیلم مستند

دوشنبه 28 دی ماه از ساعت 15 الی 18
تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،
شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان