تفاوت هاي معماري مسيحي واسلامى در صومعه بلاپيز گيرنه

تفاوت هاي معماري مسيحي واسلامى در صومعه بلاپيز گيرنه
نویسنده: 
آزيتا رضوان

همه بناهای مذهبی تاثیر گذاربودنشان را با ارتفاع بلند احراز می کنند. در مسجد این کار با مناره و گنبد بدست می اید و در کلیسا با طاقهای گوتیک. اگرچه گفته می شود که در خرابه های تخت جمشید، ٥٠٠ سال قبل از ظهور مسیحیت، نمونه های از طاقهای گوتیک دیده شده است، هیچگاه در دنیای اسلام این طاقها پیشرفته نشدند. و ١٦٠٠سال بعد اولین کلیساها با این طاقها ساخته شدند. طاقهای گوتیک استراکچر صومعه بلاپیز هستند.