گزارش سمینار مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی

گزارش سمینار مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی
نویسنده: 
کاوه منصوری

سمینار بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی، نخستین نشست علمی از مجموعه سمینارهای بین المللی است که در دوره جدید همکاری های بین المللی، با همکاری مهندسان مشاور عمارت خورشید، موسسه حفاظت آسورستارو ایتالیا، دانشگاه‌ها و موسسات علمی- آموزشی ابران و ایتالیا، برنامه ریزی شده است.
نخستین سمینار بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی، در تاریخ 26- 24 مهرماه 1395، در همکاری سه جانبه موسسه حفاظت آسورستارو  (Assorestauro)، مهندسان مشاور عمارت خورشید و دانشگاه هنر اسلامی تبریز در محل پردیس چرمسازی این دانشگاه برگزار شد.

 

تصاویر: