تجربه توانمند سازي سكونت گاههاي غير رسمي در مراكش

تجربه توانمند سازي سكونت گاههاي غير رسمي در مراكش
نویسنده: 
گيتي اعتماد

امقاله شهر بدون زاغه ـ مراکش حاصل تبادل تجارب بین کارشناسان و محققان ایران، فرانسه و مراکش است که به دنبال مبادله تفاهم‌نامه‌ای بین مهندسین مشاور طرح و معماری (از ایران) و موسسه ایران‌شناسی فرانسه صورت گرفت.

در این مقاله نتایج سفر کارشناسان و محققان ایرانی به چند شهر اصلی مراکش و بازدید از سکونت‌گاه‌های حاشیه‌نشین و نیز طرح‌های اسکان زاغه‌نشینان آمده است. ضمن آنکه جلسات متعدد تبادل‌نظر بین گروه ایرانی و محققان و مسئولین مراکشی و فرانسوی تشکیل گردد تا با استفاده از تجارب مراکش، برنامه آتی تبادل تجارب تعیین گردد.
سازمان‌ها و نهادهای مراکش باهدف رسیدن به شهر بدون زاغه تا سال 2012 )تصمیم شاه در سال 2002 برای حذف زاغه‌ها ظرف ده سال( کون از 21 محله زاغه‌نشین، در کازابلانکا برای 5 محله اقدام به جابه‌جایی اسکان مجدد کرده‌اند.
تجارب اصلی واگذاری زمین، واگذاری وام ساختمان و به سازی محلات بوده است که هرکدام مسائل و مشکلات و  ویژگی‌های خود را دارا می‌باشد. تجربه آخر آن‌ها که  به نظر موفق‌تر از بقیه بوده عبارت است از...

ادامه مطلب...

 

منابع: 

هفت شهر -شماره ٢٨-٣٠پاييز وزمستان ٨٨