سفر به جزيره سحرانگيز ماداگاسكار

سفر به جزيره سحرانگيز ماداگاسكار
نویسنده: 
ماندانا يزدان شناس

از دیر‌باز ، طبیعت خیال‌انگیز و بی‌همتای جزیره ماداگاسکار زبانزد بوده است.

اگر در‌قرن گذشته سفربه نقطه‌ای دوردست و ناشناخته مثل این جزیره برای بسیاری از مردمان، رویایی و دشوار می‌نمود، به جرأت می‌توان گفت چند سالی است نه تنها سیاحان و ماجراجویان،بلکه بسیاری از افراد عادی به راحتی قادر به سفر به این جزیره‌اند .
ادامه مطلب را درفایل زیر دنبال کنید

منابع: 

مجله بوم شماره ٧و٨