حقوق و تكاليف شهروندي در سكونت گاههاي غير رسمي

حقوق و تكاليف شهروندي در سكونت گاههاي غير رسمي
گفتگو از: 
زينب عادلي -مصطفي بختياري

گفتگو با دکتر حسين ايماني جاجرمي؛ دانشيار دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
تبيين مفهوم مشــارکت، حقــوق و  تکاليف شهـروندي در عرصـــه سکونتگاههاي غير‌‌رسمـي

 

با توجه به اينکه مفهوم مشارکت در سالهاي اخير در طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌هاي شهري بسيار مورد توجه قرار گرفته است، چگونه مي‌‌‌توان چنين مشارکتي را بين مردم و مسئولين شکل داد و از آن در جهت  تحقق پروژه بهره يافت؟
تجربه‌‌‌هاي توسعه شهري نشان داده‌‌‌است، موفق‌‌‌ترين اقدامات مشارکتي- که تعدادشان متأسفانه زياد نيست- آنهايي بوده‌‌‌اند که مردم در آنها انگيزه داشته‌‌‌اند و دقيقاً مي‌‌‌دانستند که چه چيزي عايدشان ميشود.

اين نکته بسيار مهم است، ما نمي‌‌‌توانيم  فقط يک  مجموعه مفاهيم و حرف‌‌‌هاي کلان را براي مردم عادي بگوييم. ابتدا بايد مشخص کنيم که چه منافعي از اقدامات نصيب مردم خواهد شد. وقتي ميخواهيم با مردم وارد گفتوگو شويم تا از مشارکت آنها در اجراي پروژه‌‌‌ها بهره گيريم، دستاوردهايي که از اين همکاري و صرف وقت نصيب مردم خواهد شد دقيقاً بايد معلوم و مشخص باشد. مشارکت بحث بسيار شيريني است و همه از آن طرفداري مي‌‌‌کنند، ولي اگر همراه با تعريف منافع نباشد مردم استقبالي از آن نمي‌‌‌کنند؛ چرا که اين امر به نوعي گفتار درماني تبديل مي‌‌‌شود. آن هم در شرايطي که بي‌‌‌اعتمادي به دستگاه‌‌‌هاي عمومي در کشورمان بسيار بالاست.

ادامه مطلب در فایل زیر ...

منابع: 

دفتر چهارم جستار كيفيت در تجربه هاي باز افريني شهري www.ibur.ir