تأملی در ایده مدیریت حوادث طبيعى به بهانه ٥دى

تأملی در ایده مدیریت حوادث طبيعى به بهانه ٥دى
نویسنده: 
مهرداد بهمنى

تأملی در ایده مدیریت حوادث طبیعی و انسانی
به مناسبت5 دی روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

مردمان ما در طی هزاران سال زندگی پر افت‌وخیز در میان حوادث طبیعی و انسانی آموخته‌اند که چگونه این حوادث را مدیریت کرده و راه خود به‌سلامت بپیماید. دوام انسان ایرانی پس‌ازاین همه زلزله و خشک‌سالی و جنگ و کشتار خود گواه این خردِ مدیریتی است.
تجربه تاریخی چند بُنه ما ایرانیان علیرغم دخل و تصرف‌های عمدی و سهوی هنوز در ما حضوری جدی اما بالقوه دارد. بالفعل کردن آن نیازمند تأمل و برخوردی انتقادی است تا این واقعیت چند بنی را دریافته وبر مبنای آن نگاهی به افق‌های آینده اندازیم.

در موضوع مشخص موردبحث ما یعنی حوادث طبیعی و انسانی و اسکان موقت بی‌جا شدگان در آن تا آنجا که به یاد دارم این اولین بار است که به‌واسطه فضای مجازی، رویکرد به مسئله حوادث طبیعی و انسانی از سطح هیجانات رایج فراتر رفته و در محافلی جدی‌تر به موضوع نگاه می‌شود. اشاراتی همچون لزوم جلب مشارکت مردم محلی، توجه به فرهنگ محلی، توجه به اشتغال، اقلیم، بازسازی و نوسازی، کرامت انسانی، توسعه درازمدت، برنامه‌های بالادستی و غیره به‌عنوان نمود و حاصل تجربه تاریخی انسان ایرانی ارزشمند است...

ادامه مطلب ....