دغدغه هنرمندان در ارتباط با مكان در "نمايشگاه مكان"

معمارنت- مجموعه با موضوع " مکان"، اولین مجموعه ی موسسه ی هنری Samii and Honari ست که  از سال 2014 شروع به جمع آوری آن کرده و  این جمع آوری همچنان ادامه خواهد داشت.

این مجموعه به دغدغه هنرمندان در ارتباط با "مکان" می پردازد. 
  
 اینکه چگونه مکان توسط هنرمند دیده میشود؟ چگونه  داستان تجربه یک مکان توسط یک هنرمند بازگو میشود؟ 
چه تجربه ای از یک مکان برای هنرمند ماندگار و بازگویی پذیر است ؟ آیا تجربه مکان  توسط هنرمند دست به دست شدنی ست؟
مجموعه ای که تا به حال جمع آوری شده شامل 23 طراحی ، عکاسی و ویدئو ست و تمام تلاش آن اندیشیدن از طریق تصویر است برای پیدا کردن اینکه ،چه چیز یک مکان را "مکان" می سازد؟

گالري امروز،اصفهان ،ابشار دوم ،بن بست فرشيد شماره ٣،پلاك ٣٢٤

جمعه ٦بهمن تا ٣٠ بهمن١٣٩٦