در جست‌وجوی مدیریت مالی پایدار در شهرداری‌ها

در جست‌وجوی مدیریت مالی پایدار در شهرداری‌ها
نویسنده: 
محمد سالاری راد

محمد سالاری (پژوهشگر اجتماعی و اقتصادی)

طرح مسئله
با جست‌وجویی در متون حقوقی، قانونی، تحلیلی و خبری مربوط به درآمدها و هزینه‌های شهرداری‌ها، به‌سادگی می‌توان به اغتشاش در مفهوم‌های دانش مالی در شهرداری‌ها پی برد. در یک دسته‌بندی معمول، که در بسیاری از اسناد با تواتر زیاد تکرار شده است، منابع درآمدی شهرداری‌ها به منابع داخلی و خارجی تقسیم شده‌‌اند.

منابع درآمدي داخلي، به آن دسته از درآمدهایی اطلاق می‌شوند که به‌طور مستقیم توسط شهرداری‌ها و به صورت بهای خدمات گوناگون که بیشتر مربوط به اراضی و املاک هستند وصول می‌گردند. مثل عوارض بر پروانه‌هاي ساختماني، عوارض نوسازي و ...
ادامه مطلب...

منابع: 

hikari.creative