اسكان غیررسمی ،علل،پیامدها و راه‌حل‌ها(شیرآباد زاهدان)

اسكان غیررسمی ،علل،پیامدها و راه‌حل‌ها(شیرآباد زاهدان)
نویسنده: 
عيسى شيبانى امين ،محمد غلامی
اسكان غیررسمی ،علل،پیامدها و راه‌حل‌ها(شیرآباد زاهدان)

اسكان غیررسمی، پدیدهای است نابهنجار، كه نسبت به بافت متداول شهر مشاهده می‌شود. اين پديده، تجلي فقدان برآورد ه شدن نياز مسكن و سرپناه اقشار كم درآمدي است كه در فضاي رسمي و برنامه‌ریزی‌شده شهر جايي ندارند و در فرار از محدودیت‌های قانوني خارج از توان خود، به برپايي سکونت‌گاه‌های نابسامان در حاشیه شهر، به اميد آنكه به فرصت‌های شغلي با درآمد مستمر شهري دسترسي پيدا نمايند، می‌پردازند و شامل افراد و خانوارهايي  می‌شود كه در محدوده‌ی فيزيكي و اقتصادي شهر زندگي می‌کنند ولي هنوز جذب نظام شهري نشده و از بسياري جهات با بافت اصلي شهر تفاوت دارند. به عبارتي ازنظر اشتغال، سكونت، بهداشت، خدمات عمومي و تسهيلات زير بنايي شهري در شرايطي نامطلوب به سر می‌برند. ناحيه شيرآباد زاهدان نمونه‌ی كاملي از اين نوع سکونتگاه‌هاست...
ادامه مطلب ...

 

منابع: 

سومين كنفرانس برنامه‌ریز و مدیریت شهرى ،١٣٩٠،مشهد