پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی

پرتره خانه‌های نیشابور جهت مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی

6 عدد پرتره خانه‌های هدف در محله چهارده معصوم نیشابور جهت طراحی ارتقاء تدریجی در مسابقه«طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه  خودساخته  در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران» به شرح زیر اعلام می‌شود:
1-    پرتره خانه شماره 1 محله 14 معصوم
2-    پرتره خانه شماره 2 محله 14 معصوم
3-    پرتره خانه شماره 4 محله 14 معصوم
4-    پرتره خانه شماره 5 محله 14 معصوم
5-    پرتره خانه شماره 6 محله 14 معصوم
6-    پرتره خانه شماره 7 محله 14 معصوم

شرکت‌کنندگانی که حداکثر تا 12 آبان 1397 فرم ثبت‌نام را که در سایت معمارنت درج شده است پرکرده‌اند، مجاز به طراحی می‌باشند.
قابل‌ذکر است مهلت ارسال طرح‌های مربوط به نیشابور 28 آبان می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر به سایت معمارنت مراجعه نمایید.
www.memarnet.com