قایق سواری روی زاینده رود از رمان «گاوخونی»

نویسنده: 
جعفر مدرس صادقی
قایق سواری روی زاینده رود از رمان «گاوخونی»

قایق‌سواری روی زاینده‌رود
فصل سیزدهم از رمان «گاوخونی» نوشته‌ی جعفر مدرس صادقی

معمارنت: رمان گاوخونی، داستان ساده و روانی است از پیوند میان زندگی شهری اصفهان با رودخانه‌ی زاینده‌رود. رودخانه‌ای که هنوز آبی در آن جریان دارد، اما این‌گونه پیدا است که نفس‌هایش به شماره افتاده. این را می‌شود در سوگواری‌های آخرین شناگران رودخانه و زائران صبح‌گاهی و شام‌گاهی‌اش، آن‌هایی که پیوند عمیق با این رودخانه‌ی کم عمق دارند، یافت. امّا هم‌زمان، این رودخانه چونان دریایی در این بیابان مرکزی جلوه می‌کند و تازه‌آمدگانی که چه از درون شهر و یا بیرون آن پا به عرصه‌ی شهر گذاشته‌اند،  انتظار از آن را همچون رودخانه‌ای پُر آب افزایش داده‌اند...
ادامه مطلب...

منابع: 
. مدرس صادقی، جعفر، گاوخونی، نشر نو، 1362.