تظاهرات۵۰۰۰ شهر در۱۵۰ کشور برای حفاظت از محیط زیست

تظاهرات۵۰۰۰ شهر در۱۵۰ کشور برای حفاظت از محیط زیست
the environment

معمارنت: یکی از بزرگترین تظاهرات در تاریخ مبارزه برای حفاظت از محیط‌زیست جمعه ۲۹ شهریور برابر با ۲سپتامبر برگزار شد.

در این تظاهرات که در ۵۰۰۰ شهر از ۱۵۰ کشورهای مختلف جهان ازجمله کشورهای آسیایی و آفریقایی برگزار شد. دانش‌آموزان در این تظاهرات نقش مهمی داشتند و با تعطیل کردن مدارس در این تظاهرات شرکت کردند.
دانش‌آموزان از رهبران جهان خواستند تا دیر نشده در زمینه مقابله با دمای زمین اقدام کنند.
این تظاهرات یک روز قبل از اجلاس اقلیمی جوانان در سازمان ملل متحد برگزار شد.
ایده حضور دانش‌آموزان در مخالفت با تغییرات اقلیمی را نخستین بار گرتا نونبرگ نوجوان فعال محیط زیست سوئدی در سال ۲۰۱۸ پس از اعتراض انفرادی در پارلمان سوئد طرح کرد.