«راوی:شهر۳»روایت هایی از شهرک های پیرامون اصفهان

«راوی:شهر۳»روایت هایی از شهرک های پیرامون اصفهان
نویسنده: 
موسسه رویش مهر
«راوی:شهر۳»روایت هایی از شهرک های پیرامون اصفهان

 

راوی: ‌شهر (3)

معمارنت: مجموعه سوم راوی: شهر در زمستان 1398 با موضوع شهرها و شهرک‌های جدید پیرامون اصفهان منتشر شد.

این مجموعه، همچون دو مجموعه دیگر، به روایت‌هایی از زندگی شهری اختصاص یافته است؛ اما این‌بار روایت‌گر زندگی در مکان‌های تازه‌آباد شهری است. مکان‌هایی که با انسان‌های جدید، و سبک و سلوکی متفاوت با شهرهای معمولی موضوع مهمی برای بررسی است. معمارنت خواندن این روایت‌ها را، به‌ویژه به حرفه‌مندان درگیر با این موضوع، توصیه می‌کند.

به جای مقدمه روایتهای همگن

«شهرهای جدید»، «شهرک‌های اقماری»، «شهرهای یک‌مرتبه»، «شهرهای پشتیبان»، «شهرهای موضوعی»، «شهرهای خوابگاهی»... «شهرک»هایی که یا به بهانه‌ی سکونت شاغلانِ صنایع در جوار مناطق صنعتی، یا سرریز جمعیتِ «مادرشهر»، یا انواع معدودی از آنها به‌عنوان نوعی سکونت آلترناتیو، یا حتا گونه‌ای متاخر، معروف به «مسکن مهر»
و... شکل گرفته‌اند. امروز این شهرهای نوخواسته (چنان‌که بخش‌های نوخواسته‌ی شهرِ قدیم یا بخش‌های حاشیه‌ایِ شهرهای بزرگ)، تجسمی از نوعی معاصریت در قامت شهرِ امروزند. در کشاکش نیروهای تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان «مادرشهر» و شهر جدید، روایت شهرهای جدید، بهخصوص آنجا که در سایه و تسلط شهری تاریخی بودهاند، همواره بهنفعِ روایت «مادرشهر» مصادره شده است. از این منظرِ مسلط، «شهرک‌های جدید»، مثل زندگیِ امروز، انگار حرفِ چندانی برای گفتن ندارند. چنین نظرگاهی، خواه‌ناخواه شهرهای قدیم یا «مادرشهر» را از «شهرک‌های جدید» و «اقماری»، با اهمیت‌تر، و حتا هستیِ این شهرها را، یکسره در گروی شهرِ «مادر» یا «اصلی» می‌داند. رسالت یا مقصود مجموعه‌ی حاضر (مجموعه‌ی سومِ پروژهی «راوی: شهر») اما تمرکز بر روایت این زیستگاه‌های متمرکزِ معاصر، همان «شهرک‌های اقماری»، همان «حاشیه‌ها» است. راوی اگر شهر است، شهرِ کوچک‌وبزرگ و قدیمی‌ و جدید ندارد. هر شهری، روایت‌گرِ آنهایی‌ست که آن (یا او؟) را زندگی، و به‌نوبه‌ی خود، روایت می‌کنند؛ و هر روایتی، اگر اسبابِ روایت را به‌جا آورده باشد، اصیل و با اهمیت است. تجربه‌ی مکان‌های مشهور یا شهرهای «تاریخی» و بزرگ، الزاماً به روایت‌های «مهم‌تر» نمی‌انجامد. چنین نظرگاهِ تکثرگرا و غیرسلسله‌مراتبی، می‌تواند به نوعی هم‌ارزی یا «همگنی»ِ روایت‌ها انجامد. این همگنی می‌تواند امکانِ روایت‌های بیشتر و بیشتر را فراهم آورَد؛ و هرچه روایت‌های یک شهر بیشتر، «ریزولوشن» و دقتِ پدیدارشناختیِ آن شهر، بیشتر. شهرها یا (آن‌چنان که رایج است) «شهرک»های اطرافِ اصفهان نیز، حیاتِ خاصِ خود را داشته‌اند؛ حیاتی که از سرگذشتِ چند نسل رمق گرفته اما کم‌تر بازگفته و پرداخته است؛ شاید چون در سایه‌ی سنگین شهری «تاریخی» و «مشهور» قرار گرفته‌اند.
1 . موضوعِ مجموعه‌ی اولِ «راوی: شهر» (1394)، شهر به‌طورِ عمومی، و موضوعِ مجموعه‌ی دوم (1396)، متروکه‌ها و ویرانه‌های شهری‌ست.

این مجموعه کوششی‌ست، هرچند کوچک، برای به‌روایت درآوردنِ روایانِ خاموشِ این شهرهای بی‌ادعا؛ راویانی که به‌هر نحو این شهرها را زیسته‌اند. کوششی کوچک است چون بی‌شک تا رسیدن به آن ریزولوشنِ پیش‌گفته، که البته میزان و حدِ مشخصی هم ندارد، حداقل به‌لحاظِ تعدادِ روایت‌ها، بسیار فاصله دارد. باوجودِ این، همین مختصر می‌تواندِ فتحِ بابی باشد برای روایتِ شهرهایی که کم‌تر آنها را روایت می‌کنیم یا کمتر به آنها گوش می‌دهیم. شورای «راوی: شهر 3». زمستان 98

این مجموعه را می‌توانید از مکان‌های زیر تهیه کنید:
 موسسه فرهنگی رویش مهر:
اصفهان ، چهارباغ بالا ،از سمت سی و سه پل ، قبل از چهار راه نظر ، کوچه پور معراج(۱۶) ، پلاک ۱۰
 03136269317
 03136269318
 03136269319
 کتاب شما: مجتمع چهارباغ عباسی
 کتاب‌ زمان. مجتمع چهارباغ عباسی

مجموعه‌ی راوی: شهر ۳ در تهران در این نشانی دسترس است:
تهران. کتابفروشی لارستان. خیابان مطهری. خیابان لارستان. شماره۱۰۰
۰۲۱۸۸۸۹۹۳۶۵