اضطرار ثبت خانه‌های تاریخی لاله‌زار

خانه‌های تاریخی لاله‌زار به صورت اضطراری ثبت شود

خانه‌های تاریخی لاله‌زار به صورت اضطراری ثبت شود- «آتوسا مومنی»، مدیر کل ثبت آثار تاریخی، از ثبت اضطراری تمامی بناهای تاریخی خیابان لاله زار توسط کمیته پیگیری خانه-های تاریخی تهران خبر داد.

کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران به صورت اضطراری تمامی بناهای تاریخی لاله زار را ثبت کند

 

معمارنت- «آتوسا مومنی»، مدیر کل ثبت آثار تاریخی، از ثبت اضطراری تمامی بناهای تاریخی خیابان لاله زار توسط کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران خبر داد.

به گزارش کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران، مدیرکل ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور در حاشیه ثبت خانه معین تجار بوشهری در پنجمین اجلاس ثبت آثار کشور گفت: «با توجه به ضرورت حفظ دیگر آثار تاریخی خیابان لاله زار به عنوان اولین خیابان گردشگری تهران و نبض زیست محیطی شهر تهران از گذشته تا کنون، «کمیته پیگیری خانه های تاریخی» تهران پس از شناسایی کلیه آثار ارزشمند واجد ثبت خیابان لاله زار، می تواند خارج از اجلاس ثبت و به صورت اضطراری آثار فاخر این خیابان ارزشمند را در فهرست آثار ملی کشور قرار دهد.» این کمیته اولین نهاد مردمی است که در حوزه خانه‌های تاریخی فعالیت می‌کند. این در حالی است که تا کنون هیچ سازمان مردم نهادی در این حوزه حضور جدی نداشته است.