پاكت ابي پانزدهم؛توسعه خانه هنرمندان

پاكت ابي پانزدهم؛توسعه خانه هنرمندان

معمارنت-پانزدهمین جلسه از سلسله کارگاه‌های فکر تا عمل با عنوان پاکت آبی برگزار می‌شود. در این جلسه بازسازی و توسعه خانه‌ هنرمندان، آپارتمان مسکونی اختیاریه و ساختمان بخارستبا حضور مهندس بیژن شافعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

دانشکده: 

خانه هنرمندان موضوع کارگاه پاکت آبی

 

معمارنت-پانزدهمین جلسه از سلسله کارگاه‌های فکر تا عمل با عنوان پاکت آبی برگزار می‌شود. در این جلسه بازسازی و توسعه خانه‌ هنرمندان، آپارتمان مسکونی اختیاریه و ساختمان بخارستبا حضور مهندس بیژن شافعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

در حاشیه این جلسه که پنجشنبه 27 مهرماه، ساعت 9:30 صبح در سالن نگارخانه‌ی دانشکده‌ی هنرهای زیبا برگزار خواهد شد؛ نمایشگاه سیب آبی نیز از 25 تا 27 مهر برپا است. همچنین مهلت ثبت نام برای علاقه‌مندان شرکت در کارگاه تا روز دوشنبه 24مهرماه اعلام شده است.