سیالیت فضا

سیالیت فضا
نویسنده: 
ایرج یمین اسفندیاری

یکشنبه گذشته 13 اکتبر2012،انجمن معماران و شهرسازانایرانی(siap)  در شهر لس آنجلس مراسم بازدیدی را ترتیب داد. جایی که یک نمونه جدید برجسته معماری توسطمعمار ایرانی، شهرام شکوفنده، در قطعه زمینی مثلث شکل طراحی شدهاست.

 

 

 

یکشنبه گذشته 13 اکتبر2012،انجمن معماران و شهرسازانایرانی(siap)  در شهر لس آنجلس مراسم بازدیدی را ترتیب داد. جایی که یک نمونه جدید برجسته معماری توسطمعمار ایرانی، شهرام شکوفنده، در قطعه زمینی مثلث شکل طراحی شدهاست.

 

 

سیالیت فضا بدون تردید هستهاین معماری است که گفتگویی دائمی را میان فضاهای داخلی و خارجی در تمام گوشه و کنارهای این خانه جاری می‌سازد و رقص شاعرانۀ فضاها و عناصر را شکل می‌دهد. سیالیت فضایی  که در روح این ساختار به وسواس ساخته شده نهفته است،در همه عناصر این ساختمان می تپد و این همان چیزی است که از این بنا وجودی زنده می‌سازد.  و همین است که اینخانه رامعماری مدرنی می کند که به آینده نظر دارد.

 

 

تمام مصالح استادانه انتخاب شده اند و هنرمندانه در کنار هم چیده شده اند. ترکیبی از دیوارهای سفید و نوارهای چوب گیلاس قرمز که کف اکثر طبقات را پوشانده، با امتداد آن بر برخی از دیوارها تضادی هارمونیک خلق می کند، که با فضای شاعرانه سازوار می شود.

 

 

امتداد پوشش کف به حیاط جلویی، حیاط پشتی و طبقۀ بالا، به سیالیت فضا کمک می کند، همچنان که شفافیت نرده ها.

 

 

جایگیری آگاهانه و بازیگوشانه عناصر ساختاری، از ستون در تالار ورودی تا ستونی در راهروی اتاق‌خواب‌ها که نمی‌توانند با بی دقتی آنجا رها شده باشند،با آدمی ارتباط می‌گیرد و معماری به کار گرفته شده  را به مرزهای ساختارشکنی نزدیک می کند.

 

 

این بنای خوش ساخت، به خوبی زندگی ساکنان‌اش را از ترافیک پرسرو صدای خیابان جدا می‌کند. خصوصا گیاهانی که در مرز حیاط جلویی و خیابان کاشته شده‌اند، حائل سرو صدا می شوند، و در آمیزش با درختان باغ آن سوی خیابانمنظر سبز دلنوازپایان ناپذیری را ابداع می کنند.

 

 

در هر حال، با توجه به زبان معماری بکار گرفته شده، چندین بازنگری ممکن بود صورت گیرد، که به باور من می تواند به تجلی هنری بنا بیافزاید. نخست ورودی ساختمان است که به شایستگی ابتدا وارد فضایی نیمه باز می‌شود، اما به تدریج با نزدیکتر شدن به ورودی بنا بخشی از هویت و ویژگی‌های دعوت‌کننده ورودی اصلی را از دست می‌دهد.

 

 

 

دوم معمولی و بسته بودن دیواره پله‌های داخلی است که بامعماری باز این بنا سازگاری ندارد. پله‌ها طبیعتاً تجسمی‌ ترین عناصر یک ساختمان هستند که می‌توانند در انتقالاحساس سیالیت فضا به طبقات بالاتر،با حذف دیواره ها و شفافیت کمک کنند.

 

 

سومین نکته ضخامت و غیر شفاف بودن دیوارهای پانل چوبی در طبقه بالا است که می‌توانست با گشودگی هایی بیشتری، مفهوم شاعرانه‌ تیر گذر داده شده در طول حیاط جلویی را ارتقا بخشد و همچنین نور و دید بیشتری برای اتاق پشت آن فراهم کند.

 

 

 

در کل دستاورد قابل توجه شهرام شکوفنده بسیار تحسین برانگیز است.همکاری نزدیک و ماهرانۀ او با مشتری از یک سو و تیم سازنده از سوی دیگر، به یک ایجاد یک اثر هنری استادانه منجر شده است.

 

منابع: 

سایت siap