سلامی به گروه‌های علمی دانشجویی

سلامی به گروه‌های علمی دانشجویی
نویسنده: 
معمارنت

از پنجره «دانشکده»، نگاهی خواهیم داشت به فعالیت‌های علمی فوق برنامه‌ای دانشجویان معماری. برنامه این بخش، معرفی گروه‌ها و انجمن‌های علمی دانشکده‌های معماری داخلی و خارجی است. به باورِ ما، هدف از شکل‌گیری چنین گروه‌هایی پرکردنِ خلاء‌ موجود در برنامه‌های آموزشی دانشکده‌ها است.فعالیت‌های این انجمن‌ها و گروه‌ها، در واقع دورخیزی است برای پرش به دنیای بیرون! و چالش‌هایی که با آن درست  و پنجه نرم می‌کنند، اولین تقلاهای جسورانه آن‌ها برای ایجاد ترک در پوسته تخم‌مرغی دنیای کوچکشان است. بارقه‌های حرکت‌های علمی و حرفه‌ای فردا از درون همین گروه‌های کوچک زده می‌شود.

 

دانشکده: 

معمارنت-از پنجره «دانشکده»، نگاهی خواهیم داشت به فعالیت‌های علمی فوق برنامه‌ای دانشجویان معماری. برنامه این بخش، معرفی گروه‌ها و انجمن‌های علمی دانشکده‌های معماری داخلی و خارجی است. به باورِ ما، هدف از شکل‌گیری چنین گروه‌هایی پرکردنِ خلاء‌ موجود در برنامه‌های آموزشی دانشکده‌ها است.فعالیت‌های این انجمن‌ها و گروه‌ها، در واقع دورخیزی است برای پرش به دنیای بیرون! و چالش‌هایی که با آن درست  و پنجه نرم می‌کنند، اولین تقلاهای جسورانه آن‌ها برای ایجاد ترک در پوسته تخم‌مرغی دنیای کوچکشان است. بارقه‌های حرکت‌های علمی و حرفه‌ای فردا از درون همین گروه‌های کوچک زده می‌شود.

 

برآنیم با شناساندن و مطرح‌نمودن این تشکل‌ها، دریچه‌ی دانشکده های‌مان را به روی هم بگشایم تا بتوانیم دیالوگ برقرار کنیم. با آغاز‌گران این گروه‌ها به گفتگویی صمیمانه خواهیم نشست و در مورد تجربه‌هایشان با دیدگاه تفکر انتقادی بحث می‌کنیم تا  از این رهگذر بتوانیم به اهمیت وجودی چنین جریان‌هایی را برسیم و برای هرچه پررنگ نمودن آن تلاش کنیم.