طرح جامع فضاهای فرهنگی تهران

طرح جامع فضاهای فرهنگی تهران
نویسنده: 
معمارنت

معمارنت- تهيه طرح جامع توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران، در آذر ماه 1385- به سفارش شهرداري تهران و توسط شركت توسعه فضاهاي فرهنگي- وابسته به معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، و با همكاري معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، به مشاور طرح واگذار گرديد.

 

معمارنت- تهيه طرح جامع توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران، در آذر ماه 1385- به سفارش شهرداري تهران و توسط شركت توسعه فضاهاي فرهنگي- وابسته به معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، و با همكاري معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، به مشاور طرح واگذار گرديد.

 

از آن‏جايي كه ابعاد مطالعاتي طرح بسيار وسيع و فراگير بود، چهار مؤسسه فرهنگي و پژوهشي؛ شاملِ، مؤسسه سيماي جوان، مؤسسه سيماي توسعه انديشه، مؤسسه توسعه محيط و سكونتگاه‌هاي انساني، و دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، گروه همكار طرح را تشكيل دادند، كه با همكاري بسياري از متخصصان و كارآزمودگان امور فرهنگي، تحت مديريت عاليه مهندس سيدمحمد بهشتي اقدام به تهيه طرح نمودند. طي فرايند تهيه طرح و انجام مطالعات كه مشتمل بر بيش از يكصد نشست كارشناسي بود، يك كميته علمي، شش تيم مطالعاتي و يك تيم تلفيق همكاري مؤثر و مستمر و فعال داشتند.

 

نهايتاً در آبان ماه 1386 گزارشات تكميلي طرح جهت بررسي و اظهارنظر به دستگاه كارفرما ارائه گرديد و پس از آنكه اين سند طي نشست‌هاي مشترك حوزه‌هاي معاونتي و مديران سازمان‌هاي شهري و با حضور شهردار محترم تهران جناب آقاي دكتر قاليباف مورد بازبيني نهايي قرار گرفت، لايحه و متن سند طرح جامع توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران تهيه، و جهت تصويب به كميسيون ماده پنج شهرداري تهران ارائه گرديد.

 

اين سند كه داراي يك متن اصلي و سه پيوست با عنوان‌هاي طرح‌هاي "موضوعي و موضعي"، "طرح‏هاي الگويي و پيشتاز"، و "طرح محله محوري" بوده است، در سي‌ام دي ماه 1387 به تصويب كميسيون ماده پنج شهرداري تهران رسيد، و سپس جهت اجرا ابلاغ گرديد.

 

     متن سند و پيوست‌هاي آن بزودي و در آينده‌اي نزديك توسط معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران به چاپ رسيده و در اختيار پژوهشگران و مديران و برنامه‌ريزان شهري قرار خواهد گرفت. گزارشي از نتايج و دستاوردهاي اين طرح توسط مهندس علي فلاح‌پسند كه در فرايند تهيه و تصويب طرح مسئوليت مديريت اجرائي طرح را برعهده داشت، در اولين نشست هم‌انديشي تارنماي معمارنت براي علاقه‌مندان به مباحث شهري ارائه شد كه گزارش آن در بخش رويدادها بازتاب پيدا كرد.

 

براي آشنايي بيشتر با ابعاد و گستره‌هاي موضوعي اين سند مي‌توانيد مقدمه آن را در فايل پيوست مطالعه نماييد.

 

دانلود فایل: