مسابقه مدرسه فرانسوی‌ها در تهران

مسابقه مدرسه فرانسوی‌ها در تهران
نویسنده: 
مهندسین مشاور «گام‌ما»

معمارنت-مسابقه «مدرسه فرانسوی‌ها در تهران» اواخر اسفند 1387 برگزار شد. برنامه این مسابقه جزوه‌ای بود بیش از 200 صفحه که در آن تعداد فضاهای مورد نیاز و متراژ و مساحت دقیق هر کدام و تجهیزات لازم در هر فضا با جزئیات ذکر شده بود. دیاگرام‌های متعددی جهت ارتباطات مورد نیاز بین فضاها ترسیم شده بود و کلاً برنامه بسیار پیچیده و دقیقی بود. این بنا شامل مهد کودک، دبستان، راهنمائی، و دبیرستان بود، بعلاوه فضاهای جمعی نظیر سالن اجتماعات، کافه تریا، دفاتر جلسات اولیا و مربیان و غیره .

 

معمارنت-مسابقه «مدرسه فرانسوی‌ها در تهران» اواخر اسفند 1387 برگزار شد. برنامه این مسابقه جزوه‌ای بود بیش از 200 صفحه که در آن تعداد فضاهای مورد نیاز و متراژ و مساحت دقیق هر کدام و تجهیزات لازم در هر فضا با جزئیات ذکر شده بود. دیاگرام‌های متعددی جهت ارتباطات مورد نیاز بین فضاها ترسیم شده بود و کلاً برنامه بسیار پیچیده و دقیقی بود. این بنا شامل مهد کودک، دبستان، راهنمائی، و دبیرستان بود، بعلاوه فضاهای جمعی نظیر سالن اجتماعات، کافه تریا، دفاتر جلسات اولیا و مربیان و غیره .

 

مهندسانی که جهت شرکت در مسابقه دعوت شدند:
- مهندس اسکوئی
- مهندس خاچاتوریان
- مهندس سالار زاده
   - مهندس مشاور ستیم (نماینده Setec Batiment در تهران)
   - شرکت فومن
   - مهندس مشاور گام ما
   - مهندس مشاور گنو
   - مهندس فیروز گیدفر (شرکت فضای نو)
   - مهندس نور کیهانی

 

داوران عبارت بودند از:
-    یک نماینده از وزارت امور خارجه از قسمت «آموزش در خارج»
-    دو نماینده از سفارت فرانسه: کنسول و مسئول پروژه های ساخت و ساز سفارت
-    مدیران دبستان و دبیرستان مدرسه فرانسویها
-    مدیران عاملان شرکت های توتال، پژو و رنو در تهران
-    رئیس انجمن اولیا و مربیان

 

تصاویر: 
منابع: 

معمارنت