تنديس فردوسي در ايتاليا، به جاي اصلي‌اش برگشت

تنديس فردوسي در ايتاليا، به جاي اصلي‌اش برگشت
نویسنده: 
اشکان خسرو پور

تنديس فردوسي، حماسه‌سراي پرآوازه‌ي ايراني، پس از پايان كار بازسازي، به جاي اصلي‌اش در يكي از ميدان‌هاي اصلي شهر «رم»، پايتخت ايتاليا بازگردانده شد.

تنديس فردوسي، حماسه‌سراي پرآوازه‌ي ايراني، پس از پايان كار بازسازي، به جاي اصلي‌اش در يكي از ميدان‌هاي اصلي شهر «رم»، پايتخت ايتاليا بازگردانده شد.

 

به گزارش «پرس تي‌وي»، برپايه‌ي درخواست سفارت ايران در ايتاليا و گروهي از ايرانيان ساكن اين كشور، بازسازي تنديس فردوسي پس از 50 سال، از سوي كارشناسان ايتاليايي، در دو ماه انجام شده است.

 

گفته مي‌شود شرايط آب و هوايي در پنجاه سال گذشته، آسيب‌هايي به بخش‌هايي از تنديس فردوسي در ايتاليا رسانده بود كه اين آسيب‌ها ترميم شد.

 

تنديس فردوسي، در سال 1958 ميلادي از سوي ابوالحسن صديقي، سازنده‌ي تنديس فردوسي در ميدان فردوسي تهران و تنديس فردوسي در شهر توس ساخته شده است.

 

ميدان فردوسي كه در زبان ايتاليايي به آن « Piazzale Ferdowsi» گفته مي‌شود، در منطقه‌اي سرسبز در شمال شهر رم قرار دارد.

 

 براي ديدن جايگاه اين ميدان در رم، به اينجا برويد.