افزودن دیدگاه جدید

معیارهای سنجش خاطرات جمعی در شهر
نویسنده: 
مهتا میرمقتدایی

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، یافتن معیار‌های کالبدی و اجتماعی تأثیرگذار در شکل‌گیری خاطرات جمعی در شهر، و تدقیق آنها با مطالعه موردی شهر تهران است. نتایج مبانی نظری نشان می‌دهد که معیارهای مذکور به دو دسته اصلی «امکان شکل‌گیری رویدادها و تعاملات اجتماعی» و «امکان ثبت و انتقال خاطره و تاریخ شهر» تفکیک می‌شوند. 

 

 

معیارهای سنجش امکان شکل‌گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر* (مطالعه موردی تهران)

 

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، یافتن معیار‌های کالبدی و اجتماعی تأثیرگذار در شکل‌گیری خاطرات جمعی در شهر، و تدقیق آنها با مطالعه موردی شهر تهران است. نتایج مبانی نظری نشان می‌دهد که معیارهای مذکور به دو دسته اصلی «امکان شکل‌گیری رویدادها و تعاملات اجتماعی» و «امکان ثبت و انتقال خاطره و تاریخ شهر» تفکیک می‌شوند. هریک از این دو گروه به دو بخش «ساختار اجتماعی و سیاسی» و «ساختار فضایی و کالبدی» تقسیم می‌شوند. معیارهای فرعی تأثیرگذار در «امکان شکل‌گیری رویدادها و تعاملات اجتماعی» مربوط به ساختار اجتماعی و سیاسی شهر، شامل امنیت اجتماعی و محیطی، تنوع قومی، طبقات اجتماعی، وقوع رویدادهای تاریخی، برگزاری مراسم؛ و معیارهای فرعی مربوط به ساختار فضایی و کالبدی شهر، شامل وجود انواع فضاهای عمومی و پاتوق‌ها در مقیاس شهر و محله‌های آن هستند. همچنین، معیارهای فرعی تأثیرگذار در «امکان ثبت و انتقال خاطره و تاریخ شهر» مربوط به ساختار اجتماعی و سیاسی شهر، شامل ثبات و تداوم سکونت، تعلق به مکان و جایگاه شهر در ادبیات و سینما بوده و معیارهای فرعی مربوط به ساختار فضایی و کالبدی شهر، شامل حفظ بناهای تاریخی و محلات شهر، احداث یادمان‌های شهری و حفظ نام‌ها و اسامی هستند. رابطه متقابل معیارهای فوق، در جدولی معرفی شده که می‌تواند مبنایی برای امتیازدهی و سنجش روابط میان معیارها باشد.

 

کلمات کلیدی:

خاطرات جمعی، تهران، هویت، ارزیابی

 

 

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA