پروژه دفتر شرکت بایر در تهران

پروژه دفتر شرکت بایر در تهران
نویسنده: 
حبيبه مجد آبادى

دفاتر اداری شركت باير پارسيان در تهران
طراح: حبيبه مجد آبادى
مدير پروژه: كامران افشار نادرى
کارفرما: شرکت بایر پارسیان
پيمانكار: شركت همپايه
تاسيسات: داريوش چگينى، برزین غفارى،امین عرب
سایر همكاران طراحی و نظارت: نگار نظر،امیر حسین رفعتی، نويد حياتى، محمد مهذب
ناظر از طرف كارفرما: خمسوى

تاریخچه پروژه
پروژه دفاتر جدید شرکت بایر پارسیان در ایران ابتدا به صورت یک پروژه مطالعاتی در اسفند ماه سال ١٣٨٩ آغاز شد. موضوع مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی انتقال دفاتر بایر به محل جدید با بررسی مسائل  ايمنى، موقعت شهرى، كاربرى و ارزش تجارى بود . در ادامه به منظور مكان يابى دفاتر جديد ، ساختمانهای واجد شرایط مورد ارزیابی فنى قرار گرفتند. در تابستان سال ٩٣ ساختمان ادارى مادايران واقع در خيابان آفتاب با توجه به دارا بودن استانداردهای مورد نیاز شرکت بایر برای استقرار دفاتر جديد انتخاب شده و فعاليت طراحى بر روى پروژه جديد، با نگاهى مجدد به نياز هاى كاربردى شركت باير ، آغاز شد...

برای مطالعه کامل مطلب فایل pdf را دانلود نمایید.