نهادها

شهرت-شهر تو

شهرت-شهر تو
نویسنده: 
بهروز مرباغي

زیباست شهرت! شهر تو!

شهر: 

گرداب تشخيص صلاحيت ها

گرداب تشخيص صلاحيت ها
نویسنده: 
قاسم ملكى

پژوهشگر دكتراي برنامه‌ريزي فضايي

شهر: 
منابع: 

روزنامه شرق
 

نگاهي به كتاب بازاردرشهراسلامي

نگاهي به كتاب بازاردرشهراسلامي
نویسنده: 
معمارنت

شناسنامه:
عنوان: بازار در شهر اسلامی (طراحی، فرهنگ و تاریخ)
ویرایش: محمد قاری‌پور
نشر: انتشارات دانشگاه آمریکایی قاهره (نیویورک- قاهره)
محل انتشار: قاهره
سال انتشار: 2012

شهر: 

آفت مناقصه براي خدمات مشاوره

آفت مناقصه براي خدمات مشاوره
نویسنده: 
قاسم ملكي

 خدمات مشاوره، به‌ویژه خدمات مهندسی مشاور، خدماتی دانش‌بنیان و تجربه‌محور هستند که اساس آنها را مطالعه و ارائه راه‌حل برای مسائل و مشکلات تشکیل می‌دهد. ارائه خدمات مشاوره در تقریبا تمامرشته‌های مهندسی نیازمند کار فکری خلاقه و بهکارگیری آخرین دستاوردهای علمی و فنی برای تحلیل مسائل و ارائه راه‌حل است. این ویژه‌گی موضوع روش انتخاب مشاور برای انجام کارهایی که ماهیتافکری و عمیقا کیفی هستند را به چالشی برای مدیران کشور بدل کرده‌ است.

 

پژوهشگر دکتری برنا‌مه‌ریزی فضایی

 

خدمات مشاوره، به‌ویژه خدمات مهندسی مشاور، خدماتی دانش‌بنیان و تجربه‌محور هستند که اساس آنها را مطالعه و ارائه راه‌حل برای مسائل و مشکلات تشکیل می‌دهد. ارائه خدمات مشاوره در تقریبا تمامرشته‌های مهندسی نیازمند کار فکری خلاقه و بهکارگیری آخرین دستاوردهای علمی و فنی برای تحلیل مسائل و ارائه راه‌حل است. این ویژه‌گی موضوع روش انتخاب مشاور برای انجام کارهایی که ماهیتافکری و عمیقا کیفی هستند را به چالشی برای مدیران کشور بدل کرده‌ است.

 

شهر: 

معماران و شهرسازان و شوراها

معماران و شهرسازان و شوراها
نویسنده: 
بهروز مرباغی

انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا، یک جورهایی، صنف معمار و شهرساز را هم درگیر کرد. در انتخابات‌های گذشته، اعضای این صنف، به روال مالوف، عمل می‌کردند و به تصمیم شخصی خود در این رویداد شرکت می‌کردند و رای می ریختند. یا شاید شرکت نمی‌کردند و «کاری به این کارها نداشتند»!

 

 

شهر: 

بیانیۀ جمعی از فعالان محیط زیست

بیانیۀ جمعی از فعالان محیط زیست

معمارنت- با همت جمعی از فعالان محیط زیست، در حمایت از زمین و زیست بوم ایران، همایشی در تاریخ هفتم مرداد ماه با نام «حکمرانی خوب و توسعه پایدار» در خانه هنرمندان ایران برگزار شد که حاصل آن متن بیانیه ای با عنوان «درخواست توسعه پایدار و حفاظت از زیست بوم از دولت تدبیر و امید» است.

 

این بیانیه با حمایت شماری از تشکل ها و انجمن های معماری شهرسازی و نیز تشکل‌های دانشگاهی در تهران و شهرستان‌ها نگاشته شده و برای کمیته محیط‌زیست ستاد انتخاباتی دکتر روحانی نیز ارسال شده است.

 

 

 

معمارنت- با همت جمعی از فعالان محیط زیست، در حمایت از زمین و زیست بوم ایران، همایشی در تاریخ هفتم مرداد ماه با نام «حکمرانی خوب و توسعه پایدار» در خانه هنرمندان ایران برگزار شد که حاصل آن متن بیانیه ای با عنوان «درخواست توسعه پایدار و حفاظت از زیست بوم از دولت تدبیر و امید» است.

 

شهر: 

میثاق شورا با شهر اصفهان

میثاق شورا با شهر اصفهان

معمارنت-  پیوند میان فعالان حوزه‌های مختلف شهری و شورای شهر اصفهان حاصل تجربۀ موفقی طی انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا بود. در این حرکت شخصیت‌های فعال در حوزه‌های متنوع شهری گردهم آمده و با نگارش میثاق‌نامه‌ای برآمده از انتظارات و نیازهای ملموس مردم اصفهان کاندیداهای شورای این شهر را مخاطب قرار داده و شرط پشتیبانی از حضور آنها در شورا را اعلام تعهد به این میثاق نامه دانستند. تجربه ای که می‌تواند در جهت مبنا قرار گرفتن برنامه‌ سالاری به جای رابطه سالاری میان فعالان به عنوان نمایندگان معنوی مردم و مسئولان شهر تعمیم یابد.

 

 

شهر: 

هفت نکتۀ هفت روز با تهاپ

هفت نکتۀ هفت روز با تهاپ
نویسنده: 
مهرداد بهمنی

1-    کارهای بزرگ از خانه های کوچک و دل های بزرگ شروع می شود.
-  “Thaap” بنیادی غیرانتفاعی است که با موضوع تاریخ، هنر و معماری پاکستان توسط یک زوج معمار به نام ساجدا حیدر وندال و پرویز وندال در سال 2006 در پاکستان به ثبت رسید و 26 نفر رؤسای دانشکده‎های هنر و معماری و ... ، هنرمندان، نویسندگان، فعالان فرهنگی، مسئولین شهری و دوستداران ایالت پنجاب و به ویژه شهر لاهور با همۀ گرایش‎های فکری و سلیقه‎های گوناگون کمیتۀ اجرایی آن را تشکیل داده‎اند.

 

1-    کارهای بزرگ از خانه های کوچک و دل های بزرگ شروع می شود.
-  “Thaap” بنیادی غیرانتفاعی است که با موضوع تاریخ، هنر و معماری پاکستان توسط یک زوج معمار به نام ساجدا حیدر وندال و پرویز وندال در سال 2006 در پاکستان به ثبت رسید و 26 نفر رؤسای دانشکده‎های هنر و معماری و ... ، هنرمندان، نویسندگان، فعالان فرهنگی، مسئولین شهری و دوستداران ایالت پنجاب و به ویژه شهر لاهور با همۀ گرایش‎های فکری و سلیقه‎های گوناگون کمیتۀ اجرایی آن را تشکیل داده‎اند.

 

شهر: 
منابع: 

معمارنت