پروژه

شیگرو بان Shigeru Ban معمار ژاپنی: چایخانه کاغذی

شیگرو بان Shigeru Ban معمار ژاپنی
معماری: 

این چایخانه از پروفیل های کاغذی با مقطع مربع ساخته شده است. دیوارها با میله فولادی به یکدیگر متصل شده اند و بام آن از کاغذ folded است.

معمار :شیگرو بان
مکان: لندن
سال :2008
 

این چایخانه از پروفیل های کاغذی با مقطع مربع ساخته شده است. دیوارها با میله فولادی به یکدیگر متصل شده اند و بام آن از کاغذ folded است. کف و مبلمان این پروژه از همان پروفیلی که ساختار کلی طرح را شکل می دهد تشکیل شده به جز میز که از مقوای لانه زنبوری است. با فرایند پیش ساخته سازی اجزای طرح مونتاژ شده و پیاده کردن آن بسیار آسان است.

 

 

کالج مصدرِ نورمن فاستر

معماری: 

فاسترو همکارانش درابوظبی موفق به تکمیل ساختمانهایی شدند که تماما با انرژی خورشیدی کارمی کنند. سازۀ کالج مصدردارای نمایی ازبتن آرمه شفاف رنگی می باشدکه تماما ازشن و ماسه موجود درمنطقه و براساس معماری اسلامی طراحی شده است.

فاسترو همکارانش درابوظبی موفق به تکمیل ساختمانهایی شدند که تماما با انرژی خورشیدی کارمی کنند.