مقاله

سايه تحولات عظيم شهرسازي روي مكه

سايه تحولات عظيم شهرسازي روي مكه
نویسنده: 
محمد جواد تابش

ویژه معمارنت- ابراج البیت (Abraj al-Bait) دومین برج بلند جهان که به نوعی ساخت و تکمیل آن، زنگ شروع توسعه و تحول سیری‌ناپذیر شهرسازی در عربستان است. صفحه‌ای گرد بر فراز آسمان که نور سبز اسرارآمیزی بر جنگل  انبوه مناره‌ها و کرین‌ها می‌اندازد و سازه‌ی بتونی عظیمي که در میان گرد و غبار سر به فلک کشیده است مانند دومینوهای عظیم‌الجثه به نظر می‌رسد (تصوير شماره 1).

ویژه معمارنت- ابراج البیت (Abraj al-Bait) دومین برج بلند جهان که به نوعی ساخت و تکمیل آن، زنگ شروع توسعه و تحول سیری‌ناپذیر شهرسازی در عربستان است. صفحه‌ای گرد بر فراز آسمان که نور سبز اسرارآمیزی بر جنگل  انبوه مناره‌ها و کرین‌ها می‌اندازد و سازه‌ی بتونی عظیمي که در میان گرد و غبار سر به فلک کشیده است مانند دومینوهای عظیم‌الجثه به نظر می‌رسد (تصوير شماره 1).

 

شهر: 
منابع: 

    Mehrnews
    Oliver Wainwright-The Guardian, Tuesday 23 October 2012. Available from:
http://www.theguardian.com/artanddesign/2012/oct/23/mecca-architecture-h... (Accessed 16 April 2014)
    shia-news
    Wikipedia 2014. Available from: http://fa.wikipedia.org/wiki/ابراج-البیت (Accessed 16 April 2014)

 

شناخته‎شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی پایداری

شناخته‎شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی پایداری
نویسنده: 
آزیتا رضوان

 

گفتار سوم – بخش اول: شهر پایدار از دیدگاه شناخته شده ترین سیستم‌های ارزیابی پایداری 
دربخش اول از گفتار دوم سیستم‌های ارزیابی پایداری بطور کلی مورد بررسی قرار گرفتند. در گفتار دوم ضمن بررسی معروفترین و شناخته شده‌ترین سیستم‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار در امریکا، به معیارهای اندازه‌گیری توسعه پایدار پرداخته شد. گفتار سوم در اینجا به شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی شهرهای پایدار در سیستم‌های متفاوت می‌پردازد.

 

 

شهر: 
منابع: 

International Living Building Institute. (2009, November). Living Building Challenge 2.0. Retrieved November 15, 2012, from International Living Building Future Institute: https://ilbi.org/lbc/LBC%20Documents/LBC2-0.pdf

 

McManus, P. (2004). Vortex cities to sustainable cities: Australia's urban challenge. University of New South Wales Press.

 

Natural Resources Defense Council. (n.d.). Rankings/ scoring/ criteria. Retrieved July 10, 2010, from Smarter Cities: http://smartercities.nrdc.org/rankings/scoring-criteria

 

Opp, S., & Saunders, K. L. (2013, January 2). Pillar talk: Local sustainability initiatives and policies in the united states-finding evidence of the “Three E’s”: Economic development, environmental protection, and social equity. Urban Affairs Review, 1-40. doi:10.1177/1078087412469344

 

Portney, K. E. (2003). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities . Massachusetts: MassachusettsInstitute of Technology.

 

Portney, K. E. (2013). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities (2nd ed.). Massachusetts: MIT Press.

 

Svoboda, E. (2008, February 8). America's 50 greenest cities. Retrieved July 21, 2010, from Popular Science: www.popsci.com/environment/article/2008-02/americas-50-greenest-cities?p...

 

USGBC. (2011). LEED for Neighborhood Development. Retrieved November 15, 2012, from U.S. Green Building Council: http://www.usgbc.org/neighborhoods

 

 

شاخص‌یابی برای ارزیابی پایداری

شاخص‌یابی برای ارزیابی پایداری
نویسنده: 
آزیتا رضوان

گفتار دوم – بخش سوم: معیار‌های انتخاب شاخص‎‌های مناسب برای سیستم‌های ارزیابی پایداری
دربخش اول از گفتار دوم سیستم‎‌های ارزیابی پایداری به طور کلی مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش دوم از گفتار دوم به بررسی معروفترین و شناخته شده‌ترین سیستم‌‌های ارزیابی ساختمان‌‌های پایدار در امریکا پرداخته شد و در این بخش پایانی از گفتار دوم دسته‌بندی و شاخص‎‌‌های سیستم‎‌‌های رتبه بندی ساختمان‌ها  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

شهر: 
منابع: 

Bell, S., & Morse, S. (2008). Sustainability indicators measuring the immeasurable? (2nd ed.). Earthscan.
Portney, K. E. (2003). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities . Massachusetts: MassachusettsInstitute of Technology.
Shane, A. M., & Graedel, T. E. (2000). Urban environmental sustainability metrics: A provisional set. Jornal of Environmental Planning and Management, 43(5), 643-663.
Svoboda, E. (2008, February 8). America's 50 greenest cities. Retrieved July 21, 2010, from Popular Science: http://www.popsci.com/environment/article/2008-02/americas-50-greenest-c...
Vos, R., Devinny, J. S., Hagekhalil, A., Mmeje, H., Boyle, H., & Bullard, K. (2005). Sustainability indicators for the city of Los Angeles Department of Public Works integrated resources plan. Los Angeles: Water Environment Federation.
 

 

پرسه‌زنی در شهر به مثابه یک هنرمند

پرسه‌زنی در شهر به‌ مثابه یک هنرمند
نویسنده: 
ام. آنتونیو

ترجمه: خيزران اسماعيل‌زاده

«بودلر» در مقاله‌ی«نقاش زندگی مدرن» می‌نویسد که هنرمند خود را در سیالیت لحظه‌ی حال غوطه‌ور می‌کند، تا بهترین کیفیت‌های دوران مدرن را بازنمایی کند. بودلر می‌نویسد: «لذتی که از بازنمایی زمان حال می‌بریم، تنها معلول زیبایی نیست که در این بازنمایی نهاده می‌شود؛ بلکه از نفس "حال بودن" نیز ناشی می‌شود

نویسنده: ام. آنتونیو

ترجمه: خيزران اسماعيل‌زاده

 

شهر: 
تصاویر: 
منابع: 

منابع انگلیسی:

Baudelaire, Charles. from “The Painter of Modern Life.” Ed. Vincent B. Leitch. New York: Norton, 2001.

Blanchard, Marc Eli. In Search of the City: Engels, Baudelaire, Rimbaud. Stanford UP, 1985.

Gleber, Anke. The Art of Taking a Walk. Princeton: Princeton UP, 1999.

Lombardo, Patrizia. Cities, Words, and Images: From Poe to Scorsese. Houndmills: Palgrave MacMillan, 2003.

Poe, Edgar Allen. “The Man of the Crowd.” The Complete Tales and Poems of Edgar Allen Poe. New York: Vintage, 1975.

معیارهای سنجش خاطرات جمعی در شهر

معیارهای سنجش خاطرات جمعی در شهر
نویسنده: 
مهتا میرمقتدایی

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، یافتن معیار‌های کالبدی و اجتماعی تأثیرگذار در شکل‌گیری خاطرات جمعی در شهر، و تدقیق آنها با مطالعه موردی شهر تهران است. نتایج مبانی نظری نشان می‌دهد که معیارهای مذکور به دو دسته اصلی «امکان شکل‌گیری رویدادها و تعاملات اجتماعی» و «امکان ثبت و انتقال خاطره و تاریخ شهر» تفکیک می‌شوند. 

 

 

معیارهای سنجش امکان شکل‌گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر* (مطالعه موردی تهران)

 

شهر: 

تراکم فروشی و محو برنامه‌ریزی

تراکم فروشی و محو برنامه‌ریزی

معمارنت- امروز بحث تراکم شهری یا با لحن گزنده‌تری شهری فروشی، یکی از پدیده‌های رایج خصوصاً در کشورهای درحال توسعه به‌شمار می‌رود که عملاً بحث طراحی و برنامه‌ریزی شهری را به محاق برده است.

 

به همین منظور مجله تجارت فردا در شماره 73 خود که در دی ماه 1392 منتشر شده است به بررسی این موضوع از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران پرداخته است.
در زیر فایل مرتبط با این بخش از مجله تجارت فردا با عناوین ذیل قرار داده شده است:

 

معمارنت- امروز بحث تراکم شهری یا با لحن گزنده‌تری شهری فروشی، یکی از پدیده‌های رایج خصوصاً در کشورهای درحال توسعه به‌شمار می‌رود که عملاً بحث طراحی و برنامه‌ریزی شهری را به محاق برده است.

 

به همین منظور مجله تجارت فردا در شماره 73 خود که در دی ماه 1392 منتشر شده است به بررسی این موضوع از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران پرداخته است.
در زیر فایل مرتبط با این بخش از مجله تجارت فردا با عناوین ذیل قرار داده شده است:

 

شهر: 
دانلود فایل: 

شهر پایدار، فرایبورگ خواهرخوانده اصفهان

شهر پایدار، فرایبورگ خواهرخوانده اصفهان
نویسنده: 
عباس صنیع‌زاده

معمارنت- پیمان خواهرخواندگی شهرها که اصطلاحی وام گرفته شده از ادبیات اروپا می‌باشد برای نخستین بار پس از جنگ جهانی اول مطرح شده است. در این بین وجه تشابه دو شهر شاخصه عمده در بیان خواهرخواندگی شهرها قلمداد می‌شود.

معمارنت- پیمان خواهرخواندگی شهرها که اصطلاحی وام گرفته شده از ادبیات اروپا می‌باشد برای نخستین بار پس از جنگ جهانی اول مطرح شده است. در این بین وجه تشابه دو شهر شاخصه عمده در بیان خواهرخواندگی شهرها قلمداد می‌شود. هدف از ایجاد چنین قراردادهایی «تبادل اطلاعات، تجارب و توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری، فنی و سیاسی میان یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه خارجی است».

 

شهر: 

گفتار دوم: معيار اندازه‌گيري توسعه پايدار

گفتار دوم: معيار اندازه‌گيري توسعه پايدار
نویسنده: 
آزيتا رضوان

در پایان گفتار اول آمد که در فقدان قوانین و سیاست‌های تامین کننده توسعه پایدار کارآمد و جامع، سیستم‌های رتبه‌بندی ایجاد شدند تا تعریفی از بناها و جوامع پایدار داشته باشند ومقیاس اندازه‌گیری مناسب آنها را فراهم کنند. این سیستم‌های رتبه بندی در طول زمان بارها تجدید نظر شده و گسترش یافته اند تا شامل جنبه های بیشتری از پایداری باشند. این گفتار به بررسی این سیستم ها و یافتن مقیاس مناسب برای توسعه پایدار می پردازد.
در حالی که پایداری معنای بسیار گسترده ای دارد، سیستم های رتبه بندی اولیه با هدف بررسی و ارزیابی ویژگی های زیست محیطی یک ساختمان و/یا عملکرد اجرایی و یا عملکرد مورد انتظار یک ساختمان نسبت به ساختمان های دیگر و یا یک پایه پیشنهادی  طراحی شدند (فاولر و راخ ).

در پایان گفتار اول آمد که در فقدان قوانین و سیاستهای تامین کننده توسعه پایدار کارآمد و جامع، سیستم های رتبه بندی ایجاد شدند تا تعریفی از بناها و جوامع پایدار داشته باشند ومقیاس اندازه گیری مناسب آنها را فراهم کنند. این سیستم های رتبه بندی در طول زمان بارها تجدید نظر شده و گسترش یافته اند تا شامل جنبه های بیشتری از پایداری باشند. این گفتار به بررسی این سیستم ها و یافتن مقیاس مناسب برای توسعه پایدار می پردازد.

 

شهر: 
منابع: 

Bell, S., & Morse, S. (2008). Sustainability indicators measuring the immeasurable? (2nd ed.). Earthscan.
Fowler, K. M., & Rauch, E. M. (2006). Sustainable building rating systems. U.S. Department of Energy by Battelle. Pacific Northwest National Laboratory. Retrieved May 22, 2012, from http://legistar.cityofmadison.com/attachments/444b4634-1f2d-4b48-a8db-60...
LEED-ND. (2010, April). LEED 2009 for neighborhood development certification frequently asked questions (FAQ). Retrieved September 24, 2010, from U.S. Green Building Council: http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=7188
Kibert, N. C., & Kibert, C. J. (2008, March/April). Sustainable development and the U.S. green building movement: Profitable development projects can be good for the planet, too. Probate & Property Magazine(22), 21-25. Retrieved from http://www.americanbar.org/publications/probate_property_magazine_home/r...
McManus, P. (2004). Vortex cities to sustainable cities: Australia's urban challenge. University of New South Wales Press.
Neimeyer, T. F. (2011, September). Envisioning an infrastructure sustainability rating system. Retrieved April 11, 2013, from CE News: http://www.cenews.com/magazine-article----envisioning_an_infrastructure_...
Northbridge Environmental Management Consultants. (2003, April 16). Analyzing the cost of obtaining LEED certification. Retrieved July 2, 2010, from clean air-cool planet: http://www.cleanair-coolplanet.org/for_communities/LEED_links/Analyzingt...
Portney, K. E. (2003). Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and quality of life in American cities . Massachusetts: MassachusettsInstitute of Technology.
Shane, A. M., & Graedel, T. E. (2000). Urban environmental sustainability metrics: A provisional set. Jornal of Environmental Planning and Management, 43(5), 643-663.
USGBC Central Ohio. (n.d.). What is LEED? Retrieved May 30, 201, from U.S. Green Building Council: http://usgbccentralohio.org/leed/what-is-leed/
Yudelson, J. (2013, January 9). Top green building trends for 2013. Retrieved May 22, 2013, from Green Building Council Russia: http://www.rugbc.org/en/resources/articles/green-building-trends-2013

فضای باز شهری در میدان مشق

فضای باز شهری میدان مشق
نویسنده: 
فرامرز پارسی

معمارنت- میدان مشق می‌تواند سرآغاز یک سری فعالیت‌های بسیار مؤثر در احیای بافت تاریخی تهران باشد. در این خصوص لازم است در قدم اول فضای اداری آن به کنار نهاده شود تا مردم بتوانند در سایه آرامشی مدنی و اجتماعی در رفت و آمد باشند.

 

شهر: